2013-10-07 18:04Nyheter

ASIS och Stanley Security Solutions arrangerade seminarium om krisberedskap för säkerhetsbranschen

null

Hur värderas information i kris och vad behövs för kompetens i krisledningsgruppen?
Den 2 oktober 2013 arrangerade ASIS och Stanley Security Solutions seminarium om krisberedskap för säkerhetsbranschen. Deltagarna diskuterade utmaningar med krisberedskap och lyssnade på Arlandas säkerhetschef och en riskhanteringskonsult från Stanley Security Solutions.

Stanley Security Solutions arrangerade tillsammans med ASIS ett seminarium om kris- och incidentberedskap den 2 oktober. Till seminariekvällen kom ett 40 personer som inleddes med ett kort välkomnande från ASIS ordförande Hans Wermdalen och från Stanley Security Solutions nya VD Katarina Mellström.

Lars Zetterström, Senior risk managementkonsult på Stanley Security Solutions, berättade om hur man bör tänka när man förbereder kris- och incidentberedskap samt kontinuitetsplanerar. Baserat på en konsekvensanalys om den egna verksamhetens förmåga att leverera tjänster eller produkter, skapar man förståelse för vad som kan gå fel och hur man bäst hanterar detta.

Deltagarna i seminariet diskuterade svårigheter att bedöma information i ett krisläge som man sen ska fatta avgörande beslut ifrån i akuta stunder. Deltagarna diskuterade också vilka kompetenser man bör ha i en krisledningsgrupp. 

Mats Paulsson, säkerhetschef Arlanda Flygplats, presenterade hur arbetet kring kris- och incidenthantering fungerar på Sveriges största flygplats Arlanda. Han beskrev grunderna för Arlandas kris- och incidenthantering och hur det fungerar i praktiken. Mats avslutade med att berätta om arbetet med USAs president Barack Obamas besök i Stockholm nyligen. På flygplatsen såg detta som ett perfekt tillfälle att använda besöket som ett övningstillfälle för krisledningsorganisationen på Arlanda, i ett skarpt läge.

"Intresset för seminariet samt diskussionerna där visar behovet av att skapa en god beredskap för det oförutsedda och säkerhetstjänster som hjälper i kris", säger David Alvén, Risk Managementkonsult på Stanley Security Solutions.Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.