2012-09-18 15:23Nyheter

Bildövervakning som säkerhetstjänst för rondering, virtuella staket och mot skadegörelse

Kameraövervakning är vanligt i samhället och medier rapporterar ofta om hur brottslingar fångas på bild i tunnelbanan och butiker. Att kamera kan användas som en inhyrd säkerhetsfunktion är färre som känner till. Allt fler företag väljer att använda kameror som ronderar i byggnader, som virtuella staket och som prevention mot skadegörelse. Förutom att det är billigare än patrullerande personal så hanteras bevakningen på distans via larmcentral och företagen har tillgång till händelser, bilder och information från kamerorna i realtid och oberoende av plats.

Vad innebär bild och kameralösningar som en tjänst i säkerhetsarbetet?
Kameralösningar som en tjänst i säkerhetsarbetet innebär att man kan ersätta traditionell bevakning med kamerabevakning via extern larmcentral. I larmcentralen kans specialutbildade operatörer i larmcentralen rondera med hjälp av kameran både dag och nattetid. På distans kan operatörerna verifiera larm och därmed reducera felutryckningar, vilket minskar kostnader för säkerhet. I en larmcentral finns operatörer på plats dygnet runt, året om. Här lagras allt inspelat material på ett säkert sätt. Den som äger rätten till bilderna kan när som helst titta på inspelat material oberoende var du befinner dig.

Exempel på mijöer där bildövervakningen kan vara effektivt

Skolor för inbrotts- och skadegörelseprevention
Med rörelsedetekterande kameror går det att förhindra att skadan inträffar. Genom bildbevakning och larm som följs av automatisk belysning och uppmaning via högtalarsystem kan många försök till skadegörelser eller inbrott förhindras. Flera skolor har sparat kostnader för skadegörelse genom denna lösning.

I museet – larmet går innan föremålet är vidrört
Men med bildövervakning blir konstkupper allt svårare. Genom att definiera vilka ytor i bild som ska bevakas så går larmet så fort den fördefinierade ytan i bild förändras. För det första fångas det direkt, i samma ögonblick som det sker, vilket gör det möjligt att blixtsnabbt agera med lämpliga åtgärder. För det andra finns allt dokumenterat, vilket säkrar bevis om hela händelseförloppet. Och man kan faktiskt låta larmet aktiveras redan innan föremålet är flyttat.

På lagret – säkrar valda ytor
I lagermiljöer rör sig många olika människor och det är ett ständigt flöde av varor. Ett problem är att veta att ingen beträder fel ytor under olika tidpunkter. Med virtuella staket i bildövervakningen kan ingen röra sig på platser man inte ska vara på, utan att larmet går. På så vis behövs inga dyrbara och svårhanterade staket – utan istället används virtuella staket i kamerabilden som reagerar när staketet överträds.

I många miljöer är det viktigt av till exempel brandsäkerhetsskäl att hålla utrymningsvägar fria. Då kan virtuella staket se till att ingen eller inget står på fel ställe. Och om det i värsta fall uppstår brand, finns bildbevis för försäkringsbolaget att man har följt gällande krav.

På flygplatsen – bryt inte mönstret
Säkerheten på flygplatser är rigorös, alla har vi följt strömmen när vi landat efter en resa. För en intelligent kamera är det enkelt att se om någon bryter mönstret och går åt fel håll, vilket kan indikera att något inte är som det ska. Direkt går en signal till den som sköter bevakningen, och du kan omgående zooma in personen ifråga och ge vakter ett tydligt signalement.

Med hjälp av samma bildövervakningslösning kan man identifiera en bil som kör i fel riktning på motorvägen, eller ett barn som rör sig i en olämplig riktning. Eller varför inte en politiker som håller tal eller en artist som uppträder?

På arenan – nålen i höstacken
Idag förs en livlig debatt om hur delar av idrottens klackar förstör genom att hota och attackera varandra och aktörerna på planen. Vid ett antal tillfällen har matcher fått avbrytas och människor har kommit till skada. Hittills har det varit svårt att bevisa vem som är ansvarig, det är mycket människor i rörelse och svårt att fånga rätt person. Med högpresterande kameralösningar kan man täcka stora folkmassor till en rimlig kostnad. De ger möjlighet att detaljzooma för att se vem som agerar och för att säkra bevis – på en fotbollsläktare kan man utan problem zooma in så små detaljer som en tändsticksask.

De som känner bortaklacken bäst är ofta polis och vakter som befinner sig på annan ort. Med intelligenta kameror kan de i realtid följa ”sin” klack och stödja den lokala styrkan med snabb information om vilka individer som kan kräva extra insatser.

I butiken – en trygg arbetsmiljö och bättre affärer
Med hjälp av bildövervakningslösningar i butik skapas en trygg arbetsmiljö genom att avskräcka från stöld och dokumentera vad som sker. Kamerorna i kombination med experter på larmcentralen blir virtuella väktare som går regelbundna ronder till en avsevärt lägre kostnad än att ha personer som ronderar på plats.

På banken – noggrannhet och kvalitet i bevakningen
Det finns två huvuduppdrag för kameraövervakning i en bankmiljö. Det ena är att säkert kunna identifiera enskilda individer, det andra är att med en raffinerad övervakning undvika bedrägerier. En banks övervakning kan delas in i tre delar; en övergripande bevakning av lokalens alla utrymmen, kameror som skyddar och övervakar alla kassor och utgångskameror som dokumenterar alla som varit i banklokalen.

Bildlösningar för banker kräver att de klarar de strängaste banknormerna, där bildkvaliteten sätts på prov. De bevakningskrav som finns på banker kan även vara intressanta för andra branscher som juvel- och smyckeshandlare, pantbanker, kasinon och liknande som hanterar stora värden.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.