2012-09-18 15:11Nyheter

Brandskyddsarbete – från analys till larmcentralstjänster

Brandskydd är en viktig del av säkerhetsarbetet. Det är ett område som kräver specialistkompetens för att uppfylla normer och lagkrav. På Stanley Security Solutions arbetar 160 personer med brandskyddsfrågor runt om i Sverige på över 30 orter. Inom brandskyddsområdet utförs alltifrån analys till larmcentralstjänster.

Brandskyddsarbete kräver analys och underhåll
Förutom teknisk utrustning är ett ordentlig grundarbete i brandskyddet viktigt för att uppfylla normer, krav och lönsamhet. Med hjälp av analys av brandskyddsarbetet kan man skapa översyn av arbetssätt, göra riskinventering, skapa larm- och utrymningsorganisation och planera insatser för bland andra räddningstjänsten.

Brandskydd behöver också kontinuerlig service och underhåll; som exempelvis översyn av centralapparater och tablåer. En tidig varning för utrymning och en möjlig egen insats vid brand är mycket viktig för utgången av en brandhändelse. Larmklockor och sirener behöver därför kontrolleras regelbundet. Alla detektorer i ett brandskyddssystem ska tidigt kunna detektera brand. Därför krävs kvalificerad service och underhåll. Rökdetektorer i alla miljöer påverkas kontinuerligt av smuts och dammpartiklar i luften och behöver därför rengöras och provas.

En tidig brandupptäckt måste följas av en snabb insats. Det viktigaste verktyget för räddningstjänsten är därför orienteringsritningar, som är uppdaterade efter t ex ombyggnationer eller förändringar i lokaler. Felaktiga orienteringsritningar kan försvåra och försena räddningstjänstens insats.

Larmcentral med fokus på brandskydd
Stanley Security Solutions larmcentral, InsatsCenter24, som är specialinriktad på brandskyddsarbete är ett modernt högteknologiskt center och en larmcentral som tar emot brandlarm med detaljerad information om exakt vilken detektor som utlöst brandlarmet vilket förkortar insatstiden avsevärt för räddningstjänsten. Operatörerna i larmcentralen är utbildade och tränade för att kunna hantera frågor som berör brandskydd. InsatsCenter24 kan ta emot upp till 45 000 signaler med information som temperatur, antal utlösta detektorer, röktjocklek mm från en anläggning. Med hjälp av fjärrservice via larmcentralen kan brandskyddskunder får service och handhavandedygnet runt.

Stanley Security Solutions har samarbetsavtal med SOS Alarm, som ger oss möjlighet att begära utryckning av räddningstjänst runt om i landet. SOS Alarm och räddningstjänst får därmed tillgång till detaljerad information vid larm, som underlättar insatser.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.