2015-02-20 15:49Nyheter

​Haninge kommun börjar använda krisapp

null

Haninge kommun har digitaliserat sitt krisarbete. Nu sker det med hjälp av en mobilapp från STANLEY Security. 

– Krisappen utgör ett komplement till kommunikationen i samband med krisledning. Telefoner kan ofta vara upptagna i ett larmskede då man försöker ringa till varandra om samma sak säger Bo Jensen, säkerhetsstrateg i Haninge kommun.

Krisappen är en webbapplikation som fungerar på valfri smartphone, läsplatta eller dator. Den är huvudsakligen uppbyggd av tre områden: kontaktlistor, checklistor och en chatt. Appen kan skräddarsys helt efter användarens behov, exempelvis med alternativa checklistor eller olika kontaktlistor till externa eller interna grupper som kan behöva nås vid en kris.

- Det främsta vi ville lösa var att tidigt uppnå gemensamma lägesbilder framför allt i inledningsskedet av en händelse. Genom appen delas informationen till alla som ingår i vår krisledning och på så sätt har var och en möjlighet att avgöra om och hur respektive funktion i krisledningen påverkas av händelsen, fortsätter Bo Jensen.

- Effektiv och korrekt kommunikation inom en krisledningsgrupp är av yttersta vikt när en kris ska hanteras. Vår krisapp gör det enkelt ha tillgång till uppdaterad kontaktinformation och checklistor i mobilen, vilket kan vara ett sätt att spara tid i det viktiga initiala skedet av en kris, säger David Alvén, ansvarig för konsulttjänster på STANLEY Security.

Krisappen lanserades 2013 och används av flera offentliga verksamheter och privata företag för att information och aktiviteter i krisens inledningsskede ska fungera effektivt.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.