2011-09-25 18:17Nyheter

Kamera är en effektiv ”säkerhetsagent”

Virtuella staket på ett lager, kundflöden i butik och objektsskydd av värdefulla föremål är några av användningsområdena för kameraövervakning. Säkerhetsföretaget Niscayah arbetar med många olika samhällsmiljöer som använder kamera för säkerhet och affärsplanering. I samband med evenemanget Niscayah In Real Life visades hur man använder kamera som en effektiv ”säkerhetsagent”.

I samband med evenemanget Niscayah In Real Life den 21 september 2011 visade säkerhetsföretaget Niscayah olika miljöer i samhället som tryggas med hjälp av bildövervakning. Hur företag använder kamera för säkerhetsarbete varierar beroende på bransch och behov. På en flygplats till exempel kan kameran signalera om en människa rör sig i en annan riktning än vad som är tillåtet och på ett museum kan ett föremål bevakas med millimeterprecision, utan att störa upplevelsen.

-       Kameran är ett effektfullt verktyg för att förhindra oönskade händelser, åtgärda incidenter samt bevisa brott. Användningsområdena ökar och vi ser det bland annat i affärsplanering. När företag köper kameraövervakning förväntar man sig effektiva ”säkerhetsagenter”, säger David Källsäter, VD Niscayah AB.

Trender pekar på ökad kameraövervakning

  • 
Företag har ökade krav på effektiva säkerhetslösningar. Företag vill kunna integrera säkerhet och befintlig IT-struktur samt sänka kostnader för rondering och falsklarm. Många företag vill hellre lägga ut sitt säkerhetsarbete på specialister än att själva hantera och administrera sin säkerhet.
  • Nya användningsområden för kamera är t ex affärsplanering för marknadsföring och bemanningsfrågor. Genom att läsa av kundflöden i en butik och ha en kamera placerad i skyltfönstret kan marknadsföring och personalbemanning planeras bättre.  
  • Allmänhetens attityd förändras. En undersökning om ”Unga och integritet”, som genomfördes av Kairos Future på uppdrag av Datainspektionen, visar att kameraövervakning är den mest accepterade formen av övervakning, i gruppen ungdomar mellan 15-18 år.

Kameraövervakning är ett av Niscayahs starkast växande erbjudande 
I Niscayahs larmcentral utvecklas nya tjänster baserat på olika branschers behov. Genom mångårig erfarenhet av säkerhetsteknik, kameraövervakning och larmcentralstjänster skapas nu nya erbjudanden med utgångspunkt i kameraövervakning.

Niscayah är nu ett av världens största säkerhetsföretag

Niscayah är det största elektroniska säkerhetsföretaget i Europa och en av de största systemintegratörerna i USA. Med över 200 kontor i 15 länder erbjuder Niscayah fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom bank och post, handel, värme och vatten, transport och logistik samt bensinstationer. Mer information finns på globala hemsidan www.niscayah.com samt på den svenska hemsidan www.niscayah.se.

Niscayah ägs sedan september 2011 av Stanley Black & Decker, ett av USAs 500 största börsnoterade aktiebolag, värt 10 miljarder dollar. Bolaget är en global leverantör av verktyg och relaterade tillbehör, låssystem och säkerhetslösningar. Mer information finns på www.stanleyblackanddecker.com.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.