2012-09-18 15:27Nyheter

Kontroll över säkerhetsläget genom integrerat säkerhetssystem

Med integrerade säkerhetssystem där man kan hantera och administrera många olika säkerhetslösningar, som inbrottslarm, tillträdeslösning, kameror och brandlarm.  I systemet kan man se all information som finns tillgänglig om varje säkerhetslösning samt grafik där alla detektorer, dörrar, kortläsare, kameror finns inritade och blinkar rött vid ett eventuellt larm. Det hjälper användaren att få ett enhetligt administrationsverktyg för alla säkerhetssystem och en tydlig överblick över säkerhetsläget i alla anläggningar och lokaler.

Vad kan man göra i Unison?
Man kan styra samtliga funktioner som används i den dagliga driften för varje anslutet undersystem. Exakt vad man kan göra varierar från system till system, men att larma av och på, koppla till och från sektioner är standard för alla anslutna inbrottslarm. Man kan öppna dörrar och låsa dörrar, lägga upp passerkort för anslutna passersystem och visa video för anslutna tv-system.

Vad är Unison?
En Windows-baserad mjukvaruplattform som förenar system, tillverkare och applikationer i ett gemensamt användargränssnitt.

Vilka behov löser integrerade system?
Det hjälper användaren att få ett enhetligt administrationsverktyg för alla säkerhetssystem och en tydlig överblick över säkerhetsläget i alla anläggningar och lokaler.

Vad har man för nytta av ett integrerat system?
Behovet är olika, men främst att snabbt och enkelt kunna få en överblick över säkerhetsläget i sina anläggningar och fastigheter. Att administrera och övervaka flera olika system i ett gemensamt gränssnitt minimerar behov för utbildning av egen personal och därmed också risken för handhavandefel i kritiska situationer.

Om man inte har ett integrerat system som Unison eller annat managementsystem krävs betydligt större resurser för att övervaka och genomföra programmeringsändringar i kundens säkerhetssystem.

Vad behöver man för hjälp med integrerade säkerhetssystem?
Att få igång ett integrerat säkerhetssystem går från planeringsstadiet och första kabelförläggningen till systemförvaltning, övervakning och support av en färdig anläggning. Det kan också handla om att integrera befintliga system.

Hur har systemet Unison utvecklats över tid?
Unison är nyskapat från grunden under de senaste 5 åren baserat på erfarenheter från tidigare generationers managementsystem. Anledningen att man byggt helt nytt är att man på så sätt kunnat bygga systemet med de senaste programmeringsspråken utan att behöva konvertera gammal kod. På så sätt har vi idag ett system med stöd för alla de senaste operativsystemen, full 64-bitars applikation (även klienter) och fullt stöd för virtuella miljöer.

Vilka typer av organisationer brukar arbeta med integrerade system som Unison?
Unison är intressant för alla kunder som själva vill ha full lokal kontroll över sina säkerhetssystem. Systemet är modulärt och kan användas från ett enskilt inbrottslarm på ett kontor till stora, geografiskt spridda anläggningar.

Många stora organisationer och myndigheter som har omfattande anläggningar använder integrerade säkerhetssystem.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.