2011-04-13 15:44Nyheter

Niscayah Group AB: s årsredovisning för 2010

Niscayah Group AB: s årsredovisning för 2010 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.niscayah.com och länk till höger.

Årsredovisningen finns även tillgänglig via Niscayahs IPAD applikation.

Som tidigare meddelats, håller Niscayah Group AB: s årsstämma kommer att hållas på Niscayahs huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm den 3 maj kl 16:00 CET. Mer information finns på koncernens webbplats www.niscayah.com. Sista anmälningsdag är den 27 april.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Andersson Melbi, Investor Relations, +46 10-458 80 23

Niscayah Group AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som specialiserat sig på tekniska säkerhetstjänster. Niscayah erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment, såsom bank och post, detaljhandel, energi, transport och logistik och bensinstationer. Niscayah har cirka 5.300 anställda och finns i 14 länder i Europa samt i USA.

Niscayah Group AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och / eller den svenska finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl CET 15,00 den 12 april 2011.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.