2015-01-19 10:34Nyheter

​Ny säkerhetsapplikation förenklar trygghetsarbetet i Stockholms lokaltrafik

null

Foto: Milestone Systems. Exempelbild på applikationen. Bilden visar inte Stockholms Lokaltrafik.

Med hjälp av ny applikation knyter säkerhetsföretaget STANELY Security ihop hela SL:s befintliga kamerasystem i Stockholm som omfattar ca 4500 kameror samt de nya kameror som kommer att installeras i Citybanan. Applikationen från Milestone Systems kommer att göra det enklare för trygghetspersonalen att övervaka trafiken i realtid och därmed öka tryggheten för passagerare.

Systemet har testats under två år och är nu installerat hos SL. Användare och teknisk personal är utbildade av STANLEY Security, som är experter på säkerhetsteknik och driver en egen larmcentral.

– Vi har fått möjlighet att vidareutveckla den kompetens som vi samlat under åren kring applikationsleverans, i samarbete med en stor IT-organisation, säger Martin Sirvell, försäljningsansvarig på Stanley Security AB.

– Projektet är en milstolpe för oss och vi är mycket positiva till STANLEYs insats att optimera lösningen.Detta är också ytterligare ett bevis på styrkan i Milestones öppna plattformsteknik som vår programvara baseras på, säger Lars Wilson, Regional Sales Manager Nordics på Milestone System.

Ungefär 700 000 människor reser varje dag i Stockholms kollektivtrafik med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. För att göra deras resande tryggare använder sig SL av så kallade trygghetskameror. På SL:s trygghetscentral kan operatörerna dygnet runt följa vad som händer i realtid men även genom inspelat material.

Om Milestone
Milestone Systems är globalt branschledande inom programvara med öppen plattform för IP-videohantering. Företaget bildades 1998 och är idag ett fristående företag i Canon Group. Milestone-teknologin är enkel att hantera, den är pålitlig och testad i tusentals kundinstallationer, den ger flexibla valmöjligheter för nätverksmaskinvara och för integration med andra system. Milestone-lösningar säljs via partners i över 100 länder och hjälper organisationer att hantera risker, skydda personer och tillgångar, optimera processer samt sänka kostnader.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.