2012-09-18 15:06Nyheter

Säkerhetscenter – mer än en larmcentral

Stanley Security Solutions larmcentral, Säkerhetscenter, hanterar över en miljon ärenden om året. Operatörerna svarar i telefonen nästan 1000 gånger per dag. Året om dygnet runt hanteras i snitt 1,7 larm per minut. Under 2011 hanterade larmcentralen 1500 larm som var brottsrelaterade och nästan 200 av dem var rån eller rånförsök. (Läs mer här: http://www.stanleysecuritysolutions.se/Templates/Page____37034.aspx)

Fyra funktioner och specialistområden inom bank, handel och brand
Säkerhetscenter är en funktion som består av fyra olika delar: larmcentral, kundtjänst, kameracentral och krisledning. I Säkerhetscenter finns också tre nischcentraler som är särskilt anpassade för specifika områden som brandskydd(InsatsCenter24), bank och detaljhandel.
I larmcentralen finns operatörer och experter dygnet runt, året om, vars huvudsakliga uppgift är att ha förmågan att kunna sortera vad som är akut. De hanterar det ständiga inflödet av inringningar och larm som till exempel genereras från inbrottslarm, hisslarm, brandlarm, överfallslarm, portöppningar, passersystem och kameraövervakningar. Förutom de traditionella larmcentralstjänsterna kan operatörerna fjärrstyra exempelvis brand- och inbrottslarm.
Kundtjänstfunktionen hanterar felanmälan från kunder, korttillverkning, utökad fjärradministration samt analys och rapportering. I kameracentralen finns kameratjänster som t ex med larmverifiering via kamera, portvaktslösningar med hjälp av kamera och ronderingar.  I säkerhetscenter finns också krisledning och säkerhetsjour.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.