2012-09-18 15:08Nyheter

Utser den bästa riskhanteraren och växer sin Risk Management-verksamhet

Stanley Security Solutions är med i juryn för priset Årets Risk Managementarbete i tävlingen Security Awards som arrangeras av tidningen Skydd & Säkerhet. I år är tre företag nominerad och vinnaren presenteras på SKYDD 2012 den 20 september kl 13 (Stora scenen, Stockholmsmässan).

- Det är ett viktigt pris att utse eftersom jakten på lönsam säkerhet ökar och det goda exemplen blir därför viktiga. Risk Management handlar om att göra säkerhetsarbetet hållbart, ekonomiskt och verksamhetsnära, säger Annika Roupé, försäljningsdirektör på Stanley Security Solutions.

Tävlingen lyfter fram goda exempel och engagemang som finns i säkerhetsbranschen. Priset Årets Risk Managementarbete tilldelas ett företag som på ett systematiskt sätt har arbetat med att skydda resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker, så att målen kan nås utan större störningar men som också leder till bättre lönsamhet.

Stanley Security Solutions förstärker sin Risk Management-verksamhet med förvärv
Stanley Security Solutions har i många år arbetat med att analysera och hantera risker för sina kunder. Sedan ett år tillbaka finns ett eget affärsområde för Risk Management, och sedan mitten av 2012 förvärvades Kronan Säkerhet till konsultverksamheten. Med förvärvet kommer en bred erfarenhet från en mängd olika riskhanteringsuppdrag bland annat inom bank, mötesindustrin och livsmedelsbranschen. De två konsulterna som ingår i förvärvet, Lars Zetterström och Stefan Kinert, har varit verksamma som säkerhetschef och konsult i många år med fokus på säkerhet, försäkringsfrågor och brandskydd. Nu består Stanley Security Solutions analysverksamhet av fyra experter inom området analys och riskhantering.

Arbetet baseras på verksamhetsidén
Risk Management omfattar projektledning, riskinventering, riskanalys, utbildning, upphandling, kontinuitetsplanering och ledningsövningar, med syfte att skapa lönsam säkerhet. Risk Management, som metod, utgår från företagets verksamhetsidé. Inledningsvis mäts kvaliteten på organisationens befintliga säkerhetsarbete och förbättringsområden identifieras. Metoden baseras på ISO 9000, 27000 och 31000.
I och med den växande konsultverksamheten erbjuder Stanley Security Solutions nu bland annat analyser och utredningar, rådgivning inom riskfinansiering, outsourcing, systematiskt säkerhets och brandskyddsarbete, krishantering, kontinuitetsplanering och brandkonsulttjänster.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.