2015-02-25 14:19Pressmeddelande

​Åhléns inför krisapp

null

Åhléns stärker sitt krisarbete med en krisapp från Stanley Security.

– Vi hade ett behov inom bolaget att kunna kommunicera effektivt i en kris. Krisappen hjälper oss med det och fokus har varit enkelheten för användaren. Du ska kunna stå mitt i krisen och kommunicera utan att behöva fundera på funktionen, säger Anders Lundqvist, säkerhetschef på Åhléns.

Åhléns beslöt sig i vintras för att använda krisappen från Stanley Security. Appen är ett mobilt alternativ till den gamla krispärmen och ett sätt att enkelt sprida information till berörda i händelse av kris eller allvarlig incident. Och den har redan kommit till användning.

– Vi har haft ett par allvarliga incidenter där vi använde krisappen för att sprida information kring situationen och kommunicera inom krisledningsstaben. Vi märkte då alla hur bra den fungerade. Appen levde upp till våra högt ställda förväntningar på enkelhet och funktion berättar Anders Lundqvist, säkerhetschef på Åhléns.

Krisappen från Stanley Security en webbapplikation som fungerar på valfri smartphone, läsplatta eller dator. Den är huvudsakligen uppbyggd av tre områden: kontaktlistor, checklistor och en chatt. Appen kan skräddarsys helt efter användarens behov. För Åhléns betyder det exempelvis att det finns olika krisplaner för olika varuhus införda i appen.

- Vi har utvärderat olika kriskommunikationslösningar på marknaden med fokus på enkelhet. Krisappen från Stanley Security svarade upp mot våra krav från såväl användare som administratörer avslutar Anders Lundqvist.

– Appen gör att det är enkelt att hålla all information, som till exempel kontaktlistorna med telefonnummer och mailadresser, uppdaterad. En annan stor fördel är chatten. Med den finns en möjlighet att få en logg på alla besked och direktiv som har getts. Och alla får samma information i realtid, säger David Alvén, konsultchef på Stanley Security och ansvarig för krisappen.

Stanley Security är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecurity.se/


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.