2015-06-22 08:00Pressmeddelande

​Är egen larmcentral rätt väg för kommunen?

null

Fler och fler kommuner i Sverige bygger upp egna larmcentraler eller lägger ut sitt säkerhetsarbete på räddningstjänstens centraler. I tron att detta är den mest kostnadseffektiva lösningen.

Men kommunen har sällan rätt kompetens för att hantera alla typer av larm som kommer in. Vilket väcker frågan om kommuninvånaren verkligen får bästa lösning till bästa pris för sina skattepengar.

Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun använder sig av Södertörns räddningstjänst.

Tidaholm, Skara och Falköping har börjat titta på att ha en gemensam räddningstjänst där även larmmottagning från den egna verksamheten ska ingå. Kristianstad och Örnsköldsvik bedriver i dag egna larmcentraler.

– Det är en tydlig trend att kommuner allt oftare väljer att inte upphandla larmcentralstjänster. Men när kommuner startar en egen larmcentral eller går ihop i ett kommunförbund och ger uppdraget till räddningstjänsten kan flera problem uppstå, säger Tom Vetterlein, expert på larmcentralstjänster hos Stanely Security och fortsätter:

– Kommunerna kommer till exempel att få svårt att hänga med i teknikutvecklingen. Och skattebetarna kommer knappast att få de bästa säkerhetslösningarna när kommunen inte upphandlar dessa tjänster. De egna lösningarna kommer dessutom att begränsa hur kommunerna kan upphandla längre fram.

En annan fråga som saknar svar är huruvida kommunerna har kompetens eller organisation för att kunna hantera allt ifrån trygghetslarm från äldreboende till inbrottslarm och tekniskt avancerade kameralarm som exempelvis intelligent videoanalys. Konkurrensverket har konstaterat i ett ärende som berör Kristianstad att brandlarm och trygghetslarm ligger inom den kommunala kompetensen men att det övrigt nämnda ligger utanför.

– Man ska också komma ihåg att det är vitt skilda kravställningar på privata och kommunala larmcentraler. En privat aktör måste följa bevakningslagen, vara auktoriserad, vara certifierad samt inneha ett etablerat kvalitetssystem. Kommunala verksamheter är undantagna bevakningslagen och därmed även auktorisation och certifiering. Detta ger stora skillnader i både kostnader och kontroll samt uppföljning av verksamheten. Vad garanterar då att kommunens teknik och rutiner håller måttet? säger Tom Vetterlein.

Under Almedalsveckan kommer ämnet att diskuteras på torsdagen den 2 juli med Säkerhetsbranschen som arrangör.

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.