2008-04-03 09:17Pressmeddelande

Årsredovisning för 2007Från och med idag finns Securitas Systems årsredovisning för 2007 tillgänglig på www.securitassystems.com/arsredovisning. Den tryckta årsredovisningen distribueras under den här veckan till de svenska aktieägare som har anmält sitt intresse för en tryckt version.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på www.securitassystems.com under måndagen den 7 april.


Ytterligare information:

Åsa Larsson, IR och Kommunikationschef 010-458 8017

Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd.Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.