2009-03-04 15:52Pressmeddelande

Björka Mineral stärker säkerheten med hjälp av Niscayah

Gruvföretaget Björka Mineral AB i Glanshammar stärker nu sitt tillträdesskydd med hjälp av säkerhetsföretaget Niscayah AB. Service på systemen ingår som en självklar del i lösningen:
- Service är viktigt för att systemet ska behålla sin funktion över tid, vilket jag har erfarenhet av, säger Mattias Bäckström, Platschef på Björka Mineral AB i Glanshammar.

För Björka Mineral är det viktigt med bra kontroll över in- och utpassering i området. Att de vet vilka transporter som kommer in och när de gör det. Speciellt under icke ordinarie arbetstid. Nu får man automatiska grindar som öppnar och stänger vid förutbestämda tider, och alla in- och utpasseringar däremellan registreras.

- Vi får nu högre säkerhet och en enklare hantering. De som ska in till oss kommer in, och vi väljer vilka de är, säger Mattias Bäckström, platschef på Björka Mineral.

Och han är nöjd med valet av säkerhetsleverantör:

- Niscayah har en helhetssyn i sina lösningar, som är utbyggningsbara på ett relativt enkelt sätt.


För ytterligare information:
Kermith Larsson, Ansvarig säljare, Niscayah AB, 010-458 84 42.


Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Björka Mineral AB är ett gruvföretag som utför brytning och förädling av vit dolomit till industrimineraler.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.