2008-02-06 09:08Pressmeddelande

Bokslutkommuniké januari– december 2007

God tillväxt men försvagade marginaler

2007 jämfört med pro forma 2006
 Försäljningen ökade under perioden med 14 procent till 7 260 MSEK (6 370) och under fjärde kvartalet med 13 procent till 2 097 MSEK (1 858).
 Rörelseresultatet före avskrivningar ökade under perioden med 2 procent till 678 MSEK (663) och gav en rörelsemarginal på 9,3 procent (10,4). Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 248 MSEK (256). Rörelsemarginalen före avskrivningar var under fjärde kvartalet 11,8 procent (13,8).
 Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade under perioden med 5 procent till 658 MSEK (630) och gav en rörelsemarginal på 9,1 procent (9,9). För fjärde kvartalet var rörelseresultatet efter avskrivningar 242 MSEK (249).
 Nettoresultatet under perioden uppgick till 423 MSEK (376) och under fjärde kvartalet till 155 MSEK (152).
 Resultat per aktie ökade under perioden till 1,16 SEK (1,03). Resultat per aktie uppgick under fjärde kvartalet till 0,43 SEK (0,42).

2007 jämfört med 2006 (Sammanslagna finansiella räkenskaper)
 Försäljningen ökade under perioden med 14 procent till 7 260 MSEK (6 370) och under fjärde kvartalet med 13 procent till 2 097 MSEK (1 858).
 Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade under perioden med 9 procent till 658 MSEK (602) och gav en rörelsemarginal på 9,1 procent (9,4). För fjärde kvartalet var rörelseresultatet efter avskrivningar 242 MSEK (250).
 Nettoresultatet under perioden uppgick till 423 MSEK (337) och under fjärde kvartalet till 155 MSEK (152).
 Resultat per aktie ökade under perioden till 1,16 SEK (0,92) och under fjärde kvartalet till 0,43 SEK (0,42).
 Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,40) SEK per aktie.

Koncernchefen Juan Vallejos kommentarer

Försäljningen ökade med 14 procent, varav 11 procent organiskt. Det är den största organiska tillväxten vi någonsin uppvisat. Segmentet US/UK/Ireland visar åter lönsamhet efter förlusten i början av året och vi går starkare ur fjärde kvartalet än föregående år.

I Mainland Europe har installationsförsäljningen ökat mer än serviceaffären vilket lett till en mixförskjutning i segmentet. Vi fokuserar nu på att stärka vår serviceorganisation för att utveckla ett enhetligt serviceerbjudande.

Våra utsikter för 2008 är en total försäljningstillväxt på över 10 procent och bibehållen rörelsemarginal. Fokus ligger på att utveckla tjänsteerbjudanden riktade mot specifika kundgrupper och att bearbeta nya branscher samt öka försäljningen av landsöverskridande kundprojekt. Vi stärker koncernledningen med tre personer. I april byter vi namn till Niscayah för att stärka affärsmodellen. Med ett bredare erbjudande under ett gemensamt varumärke blir vi en ledande aktör på en fragmenterad marknad.


För ytterligare information kontakta:
Juan Vallejo, VD och Koncernchef, +46 10 458 8000
Peter Ragnarsson, Ekonomi och Finansdirektör, +46 10 458 8000
Åsa Larsson, IR- och Kommunikations chef, +46 70 660 7433

Presskonferens
Presskonferens kommer att hållas på Securitas Systems huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm den 6 februari 2008 kl. 10.30.

För att följa presskonferensen per telefon (och ställa frågor) vänligen ring:

UK: + 44 (0) 208 817 9301
Sverige: + 46 (0) 850 520 270Securitas Systems AB (publ) är en världsledande systemintegratör inom säkerhet som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Den totala årliga försäljningen uppgår till cirka 7,2 Mdr SEK, företaget har cirka 6 000 anställda och är verksamt i 14 europeiska länder samt i USA, Hong Kong och Australien. Systems är noterat på den Nordiska listan (mid cap) med ticker SYSI. ISIN-koden för B-aktien är SE0001785197 . För ytterligare information om Securitas Systems se: www.securitassystems.comOm Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.