2009-05-14 17:35Pressmeddelande

Deltidsbrandmän utbildas i privat regi för första gången – bland annat av Niscayah AB

För första gången i svensk historia ska deltidsbrandmän utbildas av privata företag, däribland Niscayah. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tecknat avtal med Niscayah och två andra företag för genomförandet av de tio första utbildningarna.

Det handlar om grundutbildning av deltidsbrandmän, vilken under de senaste 20 åren genomförts av tidigare Räddningsverket. Att MSB nu tecknar avtal med privata företag är ett direkt regeringsuppdrag, där det uttryckligen sägs att myndigheten ska sträva efter att anlita fler utbildningsaktörer.

Niscayah och de andra två företagen som ska ha de första tio utbildningarna har även option inför 2010, då med möjlighet till utvidgat samarbete med MSB.

Lennart Larsson på MSB:s utbildningsenhet i Karlstad säger att det här är ett trendbrott och starten på något nytt, som förhoppningsvis kommer att utvecklas framöver:

- Det här ger större möjlighet att komma närmare de kommuner där behovet finns. Särskilt i Mellansverige, eftersom räddningsskolorna i Skövde och Rosersberg upphörde vid årsskiftet. Utbildningen blir inte platsberoende på samma sätt som tidigare, även om det förstås krävs lämpliga utbildningsanläggningar.

Bra utbildningsanläggningar och samarbetspartners runt om i landet finns det gott om, vilket Niscayah tagit fasta på:

- Vi samverkar till exempel med Räddningtjänsten i Mjölby och ska använda deras lokaler och övningsfält när vi är där, plus att delar av deras personal kommer att vara instruktörer tillsammans med oss, berättar Hans Relefors, projektansvarig på Niscayah AB.


För ytterligare information:
Hans Relefors, Projektansvarig, Niscayah AB 070-565 65 45

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Bakgrundsinformation:
Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en ny myndighet som bildades den första januari i år, samtidigt som Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde. (www.msbmyndigheten.se)


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.