2009-08-19 09:00Pressmeddelande

DHL i Borås valde Niscayah som säkerhetsleverantör

Niscayah har tidigare levererat säkerhetslösningar till DHL i Göteborg, Jönköping och Helsingborg. Nu har DHL byggt ett nytt specialanpassat storlager i Borås, och även här är Niscayah säkerhetsleverantör. DHL har före bygget haft fyra lager i Borås, vilka nu slås ihop till ett enda.

- Vårt mål är att ha ett lager med hög säkerhet för våra befintliga kunder, men även att vi ska klara högre säkerhetskrav framöver, säger Stefan Carlsson, Storage Production Manager på DHL i Borås.

Den helhetsomfattande säkerhetslösningen har man arbetat fram genom dialog med Niscayah. Stefan Carlsson, Storage Production Manager på DHL i Borås berättar:

- Vi är är inte experter på säkerhetstekniska detaljer och har inte pratat om detaljer som megapixlar och sådant alls, utan i stället om vårt funktionella behov. Sedan har Niscayah översatt det till teknik, vilket har fungerat väldigt bra.

Vad prioriterade ni i valet av säkerhetslösning?
- Att ha en stabil och långsiktig leverantör och att det finns framtida samordningsmöjligheter mellan våra olika DHL-enheter runt om i landet, som till exempel att centralisera kamerasystemen och därigenom göra besparingar på övervakning. Sedan att kunna ha ett övergripande system för enkel hantering och överblick av hela säkerheten, som med Niscayahs NIM3.

Serviceavtal på alla system som ingår i leveransen, liksom säker larmöverföring via Niscayah SäkerhetsCenter.

För ytterligare information:

Kjell Andersson, Ansvarig säljare, Niscayah AB, 010 458 83 12

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:
Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

DHL i Sverige kombinerar global täckning med djupa kunskaper om de lokala marknaderna. DHL har nära 4000 anställda och ungefär 70 kontor, terminaler och stationer runt om i Sverige.

DHL:s verksamhet bedrivs inom fyra affärsområden:
DHL Express är världsledande inom internationell flyg- och vägexpress för företag och privatpersoner. DHL finns i mer än 220 länder världen över. Genom produktlinjerna Same Day, Time Definite och Day Definite, erbjuds kunder en flexibel produktportfölj. DHL Express erbjuder även DHL Global Mail - företagsbrev, direktmarknadsföring och publikationer till hela världen.

DHL Global Forwarding erbjuder globala flyg- och sjöfraktstjänster. Förutom standardprodukter erbjuds skräddarsydda lösningar för stora logistikprojekt och avancerade tulltjänster.

DHL Freigh Sverige ingår i ett europeiskt nätverk som förbinder 160 terminaler i Europa. Varje år transporterar DHL 40 miljoner ton gods inom Europas gränser. Produktutbudet i Sverige omfattar internationella transporter av stycke, partigods och hellaster på väg och järnväg inom Europa samt specialisttjänster inom mässlogistik, tung- och specialtransporter, lagerlösningar och tull.

DHL Supply Chain erbjuder kontraktslogistik med fokus på skräddarsydda kundlösningar som lagerhållning, lagerflytt och mervärdeslösningar genom hela logistikkedjan för kunder inom olika branscher.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.