2010-06-30 08:00Pressmeddelande

Effektiviserad övervakning hos Sandvik genom en ny säkerhetslösning från Niscayah

Säkerhetsföretaget Niscayah levererar en ny säkerhetslösning till Sandvik i Sandviken med en central miljö för larmmottagning och övervakning. Säkerhetssystemet kommer att hantera många olika larmincidenter inom industriområdet för att möjliggöra ett effektivt åtgärdsarbete samt för att minska insatstiden. Lösningen kommer att levereras under hösten och ambitionen är att skapa en stabil plattform som Sandvik sedan kan vidareutveckla för att effektivisera bevakningen ytterligare.

 - Sandvik sökte en säkerhetslösning och en partner som kunde utveckla deras verksamhet genom att hantera säkerhet på ett modernt och kostnadseffektivt sätt.

Uppdraget innefattar att migrera säkerheten till en modern IT-plattform utan att störa den dagliga driften. Vi är glada över att Sandvik har valt att utveckla deras centrala säkerhetslösning i Sandviken tillsammans med Niscayah, säger David Källsäter, vd Niscayah Sverige.

Niscayah kommer att implementera ett modernt säkerhetssystem som kommer att hantera larm från över 300 olika produktions- och säkerhetssystem (t ex ensamarbetslarm, överfallslarm, gaslarm, syralarm, utrymningslarm, brandlarm, inbrottslarm och driftlarm). Sandvik har en ambition att utveckla och effektivisera övervakningen av industriområdet i Sandviken och har nu beställt en IT-plattform av Niscayah för att möjliggöra detta. Säkerhetssystemet möjliggör även djupare integration med andra säkerhets- och fastighetssystem på Sandvik och innehåller även lösningar för att effektivt kommunicera ut information till berörda personer vid en eventuell incident.

- Vår erfarenhet att implementera och utveckla komplexa lösningar till olika industrier i Sverige har tillsammans med vårt förslag som gör att Sandvik effektivt kan migrera till en modern plattform har varit viktiga aspekter när Sandvik har utvärderat de olika alternativen säger Martin Sirvell, kundansvarig på Niscayah Sverige.

Niscayah har levererat kvalificerade säkerhetslösningar till bland andra häkten, fängelser, flygplatser, och försvarsmakten. Som totalentreprenör av säkerhet har Niscayah många års erfarenhet inom av projektledning, projektering, installation och driftsättnig av kvalificerade säkerhetssystem till både myndigheter och den privata industrin i och utanför Sverige.

För ytterligare information:

Petra Skaffloth, PR och informationsansvarig Niscayah Sverige
Telefon: 010-4588271, e-post: petra.skaffloth@niscayah.se

Niscayah är specialister på tekniska säkerhetssystem och säkerhetstjänster. Niscayah Sverige ingår i Niscayah Group AB (publ), som finns i 16 länder i Europa, USA och Australien. I Sverige har företaget närmare 800 anställda och kontor på 46 orter. Företaget erbjuder bland annat kameraövervakning, hantering av säkerhetslösningar, teknisk service, larmcentralstjänster och fjärrtjänster.  www.niscayah.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.