2010-09-09 15:58Pressmeddelande

Försvarets Materielverk (FMV) väljer Niscayah som leverantör av tekniska säkerhetssystem

Försvarets Materielverk (FMV) väljer Niscayah som leverantör av tekniska säkerhetssystem

Niscayah Sverige har vunnit Försvarets Materielverks (FMV) upphandling av tekniska säkerhetslösningar och har tecknat ett treårigt ramavtal med en option på förlängning i ytterligare ett år. Tjänsterna inom avtalet omfattar projektering, validering, installation och planering inför framtida underhåll och kommer löpande att beställas av FMV. En första order med ett värde uppgående till 59 MSEK har lagts inom ramen för avtalet och arbetet påbörjas under hösten 2010.

”FMVs förändrade arbetssätt förutsätter ett större åtagande hos industrin, vilket påkallat upphandling av tjänsteleverantör inom övervakningssystem. Avtalet med Niscayah ger förutsättningar att klara, av Försvarsmakten efterfrågad produktion i minst tre år”, säger Philip Schwab, Projektledare, FMV.

”Det är mycket glädjande att vi har tecknat detta ramavtal med FMV. Utöver projektering, validering, installation och planering inför framtida underhåll, har vi även goda förhoppningar att leverera eftermarknads- och servicetjänster när systemen sedermera tas i bruk inom Försvarsmakten”, säger David Källsäter, Landschef för Niscayah Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, Investor Relations, 010-458 80 23

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.com

Informationen är sådan som Niscayah Group AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2010 kl. 08.00.

Om Niscayah

Niscayah är ett världsledande säkerhetsföretag specialiserat på tekniska säkerhetstjänster. Niscayah erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom segment som bank och finans, industri, transport och logistik, detaljhandel, och sjukvård. Niscayah har ca 5 400 medarbetare och har kontor i 16 länder inkluderat Europa, USA och Australien. www.niscayah.com


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.