2008-04-10 09:28Pressmeddelande

Förvärv av G4S Sicherheitssysteme GmbH i Tyskland

Securitas Systems har förvärvat G4S’s tyska säkerhetssystemverksamhet G4S Sicherheitssysteme GmbH. Köpeskillingen uppgår till 94 MSEK (10 MEUR) och förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie fr.o.m. 2009.

G4S Sicherheitssysteme GmbH är ett av de fem största företagen inom säkerhetssystem på den tyska marknaden. Bolaget sysselsätter ca 300 personer och har tjugo filialer runt om i Tyskland. Fokus ligger på bank- och finanssektorn samt detaljhandeln. Omsättningen 2007 uppgick till 315 MSEK (34 MEUR), varav ca en tredjedel är inom service. Securitas Systems tyska bolag kommer efter sammanslagningen omsätta ca 590 MSEK (64 MEUR) och kommer att ha 560 anställda.

Verksamheten beräknas konsolideras fr.o.m. maj 2008 beroende på den tyska konkurrensmyndighetens handläggningstid.

”Genom förvärvet blir vi den tredje största aktören och den största produktoberoende säkerhetsintegratören på den tyska marknaden. Vi stärker vår serviceverksamhet, uppnår kritisk volym och blir rikstäckande på den största marknaden i Kontinentaleuropa, säger Juan Vallejo, VD och koncernchef i Securitas Systems AB.


Ytterligare information:
Juan Vallejo, VD och Koncernchef +46 (0)10 458 8000
Åsa Larsson, IR- och Kommunikationschef +46 (0)10 458 8017

Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com

Informationen är sådan som Securitas Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2008 kl.09.00.


Securitas Systems AB (publ.) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Securitas Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Securitas Systems AB är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordiska listan (mid cap). I april byter bolaget namn till Niscayah Group AB. Formellt kommer namnbytet att föreläggas årsstämman för beslut och genomföras den 22 april 2008. Därefter återfinns bolaget på den nordiska listan under företagsnamnet Niscayah och med kortnamn NISC.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.