2008-12-03 15:27Pressmeddelande

Gävle Hamn tecknar Fullserviceavtal med Niscayah

Gävle Hamn tecknar Fullserviceavtal med Niscayah och får ett eget lokalt lager. Även säkerhetssystemen levereras av Niscayah. Det handlar främst om passersystem för personer och trafik, samt kameraövervakning.

För att tillmötesgå Gävle hamns höga servicekrav har Niscayah satt upp ett lokalt lager med vitala komponenter till deras säkerhetssystem. Det berättar Kenth Hägg, Servicechef på Niscayah i Gävle.

- Behovet på Gävle hamn är förstås att transporter in och ut ska rulla på, och att man har ständig och ordentlig kontroll på dessa. Då krävs snabba åtgärder vid eventuella fel, förklarar han.

Fredrik Svanbom, VD på Gävle hamn berättar om kraven bakom det nytecknade fullserviceavtalet:

- Snabba åtgärder och bra tillgänglighet. Att vi ska ha en säkerställd funktion. Även om saker och ting går sönder, som det förstås alltid gör, ska vi kunna vara i drift snabbt igen. Det är kritiskt för oss om inte grindar går att öppna.

För ytterligare information:
Kenth Hägg, Servicechef, Niscayah Borlänge, 010-458 84 96.

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Här möts trä och stål på väg ut i världen, samt kaffe och olja på väg in i Sverige. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar, container och kombitrafik.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.