2009-06-05 22:14Pressmeddelande

Karolinska Universitetssjukhuset utökar sitt samarbete med Niscayah

Karolinska Universitetssjukhuset, med verksamhet i Huddinge och Solna, har investerat i helt ny kameraövervakning från Niscayah, och tecknat tillhörande fullserviceavtal. Från att tidigare haft två separata system i Huddinge och Solna har man nu ett gemensamt, kopplat till en gemensam säkerhetscentral.

Det nya kamerasystemet är en IP-baserad nätverkslösning, integrerad med en gigantisk så kallad videovägg i Karolinska Universitetssjukhusets säkerhetscentral.

- Videoväggen visar hela vår kameraövervakning, larminformation, kartor, ritningar, handlingsplaner vid larm och så vidare. All nödvändig information kommer automatiskt upp, och när ett larm går sätts närmaste kamera igång och visar bilder, berättar Kjell Tyxhén, Risk Manager på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det var då sjukhusen i Huddinge och Solna slogs ihop 2004 som behovet av en enhetlig lösning för kameraövervakning uppstod. Man hade då två separata system. Det nya samlade systemet ger flera fördelar:

- Det underlättar vad gäller service och underhåll. Och nu när det är IP-kameror rakt igenom innebär det nya utvecklingsmöjligheter, säger Kjell Tyxhén, Risk Manager.

Kjell Tyxhén är nöjd med Niscayah som säkerhetsleverantör:

- De är kunniga och har en bra service, vill utveckla system och följa helheten. De har förbättrad service och bättre tjänster än tidigare - de har ändrat inriktning sen de blev Niscayah. Så vi utökar nu vårt samarbete med dem.

För ytterligare information:
Gottfrid Seidevall, Platschef, Niscayah AB, 010 458 78 52.

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:
Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Som universitetssjukhus medverkar vi i utbildningen av framtidens medicinska expertis och vårdanställda. (Källa: www.karolinska.se/sys/Om-sjukhuset/)


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.