2014-11-27 11:29Pressmeddelande

​Kettil Stenberg – ny VD för STANLEY Security Sverige

null

Kettil Stenberg tillträdde den 26 november 2014 som VD för STANLEY Security Sverige och leder därmed både den svenska och finska verksamheten i STANLEY Security. Han har sedan mars 2010 ansvarat för STANLEY Security’s finska verksamhet och har över 15 års erfarenhet från IT- och säkerhetsbranschen. Han har en magisterexamen i ekonomi från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har haft en rad olika affärschefsroller i internationella organisationer såsom Wincor Nixdorf och Siemens.

- Kettils djupa erfarenhet av säkerhetsmarknaden, hans förmåga att bygga starka team, och enastående resultat från den nordiska marknaden blir mycket värdefulla för den fortsatta utvecklingen av den svenska delen av STANLEY Security, säger Aru Bala, Operativ chef för STANLEY Security i Europa.

Katarina Mellström har bidragit stort till den svenska verksamheten under sin tid som VD. Hon har bland annat genomfört en rad förbättringsåtgärder i företaget och ökat förtroendet för verksamheten bland kunder och medarbetare. När hon nu går vidare vill vi önska henne lycka till i sin nya utmaning.

STANLEY Security har en intensiv tillväxtplan för Sverige och under Kettil Stenbergs ledarskap kommer den spetskompetens som krävs för framtiden att vidareutvecklas för att påskynda tillväxten av STANLEY på den svenska säkerhetsmarknaden.

STANLEY Security är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. STANLEY Security finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

STANLEY Security erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecurity.se/


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.