2013-07-15 10:00Pressmeddelande

KF nytecknar samarbetsavtal med Stanley Security Solutions

KF har nytecknat ett samarbetsavtal med Stanley Security Solutions. Avtalet omfattar säkerhetsrelaterade tjänster som larmcentralstjänster, säkerhetsjour och entreprenad för produkter och tjänster. Tjänsterna är tillgängliga för KF:s över 600 butiker så som Coop, Kronans Droghandel, Akademibokhandeln, Logistik och Fastighet samt även de fria föreningarna.

På en hårt konkurrensutsatt marknad sökte KF en kostnadseffektiv säkerhetspartner. I det nytecknade avtalet har Stanley Security Solutions därför utvecklat en servicemodell som är anpassad till KF:s verksamhet. Det innebär en verksamhetsanpassad och kostnadseffektiv servicemodell vilket gör att verksamheten kan fortlöpa utan större störningar.

-  Vi förnyade avtalet med Stanley Security Solutions eftersom de har god kunskap om KF:s verksamhet, om detaljhandeln och dess säkerhetsbehov. Det nya avtalet ger oss också kostnadseffektivitet i bland annat serviceärenden, säger Ola Jörgensen, Koncernsäkerhetschef KF.

Stanley Security Solutions har under många år i nära samarbete med sina kunder utvecklat säkerhetslösningar särskilt anpassade för handeln så som jourrelaterade tjänster, butiksnära konsult- och Risk Management-tjänster och lösningar för reducering av svinn.

För mer information:
Petra Skaffloth, PR och informationsansvarig, Stanley Security Solutions
Telefon: 010 – 458 82 71
E-post: petra.skaffloth@niscayah.se

Om Stanley Security Solutions:
Stanley Security Solutions (f d Niscayah) är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.