2012-04-10 13:00Pressmeddelande

Koppla greppet om säkerheten med Säkerhetshandboken

null

Nu lanserar Niscayah Säkerhetshandboken, en praktisk guide till hur företag kan få bättre grepp om sina säkerhetsfrågor.

Personal, affärsmål, fastigheter – alla företag har olika typer av tillgångar. Men för många som är ovana vid säkerhetsfrågor kan det vara komplicerat att skapa en samlad bild av vilka tillgångar som bör skyddas, och hur man bäst går tillväga. Därför lanserar Niscayah nu ett nytt, enkelt webbaserat verktyg: Säkerhetshandboken.

Säkerhetshandboken, som finns på http://sakerhetshandboken.niscayah.se/, riktar sig särskilt till personer som är ovana vid säkerhetsfrågor, alternativt inte har det som sin huvudsakliga syssla. Tanken är att med enkla medel hjälpa läsarna att koppla ett samlat grepp om just deras säkerhetssituation och se att det handlar om mer än lås och larm. Bland annat kan de testa sig själva. Vad har de som är skyddsvärt? ”Motsvarar nuvarande säkerhetsnivåer de krav som ställs av till exempel lagar och försäkringar?”Dessutom bjuder Niscayah på tips och råd om hur företagen kan gå vidare för att förbättra det strategiska säkerhetsarbetet.

– Vi skapade Säkerhetshandboken för att visa vikten av att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor, oavsett om företaget har en säkerhetschef eller inte. Är man inte van vid frågorna kan man behöva hjälp med att ur ett affärsperspektiv ta reda på var man ska börja säkerhetsarbetet. Den hjälpen hoppas vi Säkerhetshandboken kan ge, berättar marknadschef Cecilia Zarbell.

Dagens föränderliga värld gör också att organisationer ständigt utsätts för nya hot och risker. Att vara (rätt) förberedd och kunna hantera dessa risker blir därför allt viktigare. Säkerhetshandboken visar hur man kan komma igång med ett systematiskt arbetssätt och skapa säkerhet som ligger i linje med förväntningar, krav och budget.

- Det spelar ingen roll om du har lås och larm om du inte skyddar rätt saker eller uppfyller lag- och försäkringskrav. Med Säkerhetshandboken hjälper vi de som är nya på säkerhetsfrågor att identifiera vad de har som är skyddsvärt. De som redan arbetar med säkerhetsfrågor kan använda Säkerhetshandboken för att verifiera att de gör rätt saker, förklarar David Alvén, säkerhetsstrategisk rådgivare på Niscayah.

För mer information kontakta:

Petra Skaffloth, PR och informationsansvarig Niscayah AB

telefon: 010-4588271, e-post: petra.skaffloth@niscayah.se

Niscayah är det största elektroniska säkerhetsföretaget i Europa och en av de största systemintegratörerna i USA. Med över 200 kontor i 15 länder erbjuder Niscayah fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom bank och post, handel, värme och vatten, transport och logistik samt bensinstationer.  Niscayah ägs sedan september 2011 av Stanley Black & Decker, ett av de 500 största börsnoterade aktiebolagen i USA, värt 10 miljarder dollar.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.