2015-05-28 10:17Pressmeddelande

Locum förstärker krisledningsarbetet med krisappen från Stanley Security

null

Locum kompletterar nu sin kris- och beredskapsorganisation för oönskade händelser med en krisapp från Stanley Security.

- En nyckel för framgångsrik krisledning är information och krisappen möter våra krav för att snabbt kunna larma vår krisledningsorganisation och sprida information till berörda under uppstartsfasen, berättar Anders Gidrup, säkerhetschef på Locum.

Oönskade händelser kan ytterst äventyra trygghet för patienter, besökare och personal. Därför har Locum en väl utbyggd krisledningsorganisation och en beredskapsfunktion som ständigt är beredd att agera om något oönskat skulle inträffa. Nu har man förstärkt beredskapen med en krisapp från Stanley Security.

Krisappen är en webbapplikation som fungerar på smartphones, läsplattor och datorer. För Locum betyder det exempelvis att det finns checklistor och instruktioner för olika situationer införda i appen.

- Genom krisappen får alla berörda snabbt en lägesbild över vad som inträffat och löpande uppdateringar, vilket skapar en väl förberedd krisledningsorganisation när den har samlats. Detta gör att vi vinner mycket tid i krisarbetets uppstartsfas, fortsätter Anders Gidrup.

- Appen gör att det är enkelt att hålla all information, som till exempel kontaktlistorna med telefonnummer och mailadresser, uppdaterad. En annan stor fördel är chatten. Med den finns en möjlighet att få en logg på alla besked och direktiv som har getts. Och alla får samma information i realtid, säger David Alvén, konsultchef på Stanley Security och ansvarig för krisappen.

Locum AB ansvarar för drift och förvaltning samt nyproduktion av sjukhus och vårdfastigheter inom Stockholms Läns Landsting. Det är en komplex verksamhet som är ständigt pågående dygnet runt, årets alla dagar och krisberedskap är en viktig del av verksamheten.

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.