2014-10-15 13:55Pressmeddelande

Nasdaq OMX vinner Årets Risk Management-arbete 2014

null

Nasdaq OMX vinner 2014 års pris för Årets Risk Management-arbete i tävlingen Security Awards. Börsoperatören är en föregångare med fullt fokus på förebyggande arbete och ett skolboksexempel på systematiskt riskhanteringsarbete, enligt nomineringen.Tävlingen Security Awards arrangeras årligen av tidningen Skydd & Säkerhet och belönar föredömligt säkerhetsarbete och förebilder i säkerhetsbranschen.

Motivering till årets vinnare:
"Vinnaren av Årets Risk Managementarbete är en föregångare med fullt fokus på förebyggande arbete och ett faktiskt skolboksexempel på systematiskt riskhanteringsarbete. Hela organisationen lägger energi på riskarbetet för att undvika och hantera incidenter och därmed öka lönsamheten. De flesta aktörer inom både offentlig och privat verksamhet kan dra lärdom av detta sanna föredöme."

De nominerade i år, förutom Nasdaq OMX, var även Svensk Kärnbränslehantering och Telenor. Mer om de nominerade här.

Den 15 oktober 2014 ägde prisutdelningen av Security Awards rum på säkerhetsmässan SKYDD i Stockholm. Tävlingen arrangeras av tidningen Skydd & Säkerhet och belönar bra säkerhetsarbete och dem som har utmärkt sig inom säkerhetsbranschen. Läs om alla vinnare här.

Stanley Security är jurymedlem i kategorin ”Årets Risk Management-arbete”. Jurygruppen letar efter företag och organisationer som arbetar med riskhantering enligt fem huvudkriterier. Arbetet ska vara kopplat till organisationens övergripande mål, ha ett helhetsperspektiv, följa en metod, vara genomförbart i praktiken och kontinuerligt.


Stanley Security är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecurity.se/


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.