2009-06-12 11:00Pressmeddelande

Niscayah AB har tecknat avtal med Areva NP GmbH

Niscayah AB har tecknat ett avtal med det Tyska AREVA NP GmbH för leverans av brandlarm-, styr- och presentationssystem till OKG kärnkraftverk i Oskarshamn. AREVA NP GmbH bygger två nya elkontrollbyggnader åt OKG. Niscayah AB tar ansvar för konstruktion och leverans av brandlarm-, styr- och presentationssystem.

Det ställs stora krav på kommunikation och redundans i samverkan mellan de olika systemdelarna. Systemets hörnstenar är Niscayahs brandlarmssystem EBL512ASI och presentationssystemet NIM3 tillsammans med styrsystem Simatic S7-400. En viktig del är också det grafiska användargränssnittet där operatörerna i kontrollrummet ska ha en tydlig överblick av anläggningen.

- Vi är mycket stolta över att ha tecknat detta avtal med AREVA NP GmbH. Vi har verkligen jobbat för att konstruera ett modernt system med mycket höga krav på säkerhet och redundans. Vi har också inriktat oss på att visa vår erfarenhet och kompetens i att konstruera och leverera brandskydd till kärnkraftsindustrin, säger Göran Pettersson, Regionchef på Niscayah AB.

- Vi känner stor trygghet i att arbeta med Niscayah i vår leverans till OKG. Niscayahs projektorganisation har stor erfarenhet av tidigare leveranser till OKG och den tekniska lösningen uppfyller våra och OKG:s krav, säger ingenjör Jürgen Hanke samt inköpare Jens Walther på AREVA NP GmbH.


För ytterligare information:
Göran Pettersson, Regionchef, Niscayah AB, 010-458 83 33.

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

OKG Aktiebolag ligger på Simpevarpshalvön, ungefär tre mil norr om Oskarshamn, med en fantastisk utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun. Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3, som OKG äger och driver. De kallas i dagligt tal för O1, O2 och O3. Genom att producera tio procent av Sveriges el tillhör OKG en av de stora leverantörerna av baskraft till det nordiska elförsörjningsnätet. På halvön finns också Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle från alla de svenska reaktorerna.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.