2008-11-10 15:21Pressmeddelande

Niscayah AB tecknar ramavtal med Kinnarps AB

Kinnarps AB, med cirka 50 inredningshus och fem produktionsanläggningar i Sverige, har haft ett behov av att centralisera sina säkerhetsfunktioner. Niscayah levererar nu en öppen plattform där såväl säkerhetssystem som drift- och processlarm kan integreras och distribueras ut.

Niscayah bygger ut och integrerar säkerheten åt Kinnarps via deras befintliga IT-nätverk. I första steget är det säkerheten för Kinnarps verksamheter i Sverige som ska knytas samman.

Kinnarps valde Niscayah som säkerhetsleverantör efter en grundlig urvalsprocess.

- Vi analyserade en mängd olika faktorer. Bland annat tittade vi på servicenivå, användarvänlighet, utvecklingspotential och vilken täckning man har i framförallt Nordeuropa. Redan idag täcker vårt datanät våra återförsäljare utanför Sverige, och vi vill ha möjlighet att distribuera ut säkerhetsfunktioner till dem i framtiden, berättar Mikael Johansson, säkerhetssamordnare på Kinnarps.

Mikael Johansson säger vidare att det var just synen på framtiden och framtida möjligheter som vägde tyngst i valet av säkerhetsleverantör. "Niscayah levererar en komplett lösning som håller för en lång tid framåt", säger han.


För ytterligare information:
Thomas Abrahamsson, Projektledare Niscayah AB Jönköping 010-458 83 38


Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Kinnarps AB levererar helhetslösningar när det gäller inredning för kontor och offentlig miljö. Vi tar ansvar för hela kedjan, från utveckling och tillverkning till försäljning och leverans till kund. Förutom Kinnarps möbler marknadsförs även varumärken ägda av Kinnarps som Skandiform och Materia.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.