2008-01-29 09:11Pressmeddelande

Niscayah blir nytt namn på Securitas Systems

Securitas Systems byter namn till Niscayah. Motivet är att skapa en tydligare, helt självständig identitet mot marknaden. Det nya varumärket understryker bolagets position som en ledande internationell säkerhetspartner inom teknisk säkerhet.

”Det nya namnet Niscayah gör att vi blir tydligare gentemot våra kunder. Affärsmöjligheterna ökar därmed. Vi kommer att få lättare att beskriva vår affärsidé, affärsmodell och våra erbjudanden. Ett namnbyte är således bra för affärerna”, säger VD och koncernchef Juan Vallejo.

Niscayah betyder säker och pålitlig på Sanskrit. Det ska uppfattas som ett dynamiskt och framtidsriktat namn som tydligt visar att bolaget vill bygga ett långsiktigt starkt varumärke som stödjer koncernens affärsmodell.Med ett eget varumärke minskar risken för sammanblandning med Securitas. Samarbetet mellan bolagen kommer att fortsätta som vanligt.

Securitas Systems AB är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordiska listan (mid cap). Formellt kommer namnbytet att föreläggas årsstämman för beslut och genomföras den 22 april 2008, därefter kommer bolaget att återfinnas på den nordiska listan under företagsnamnet Niscayah och med kortnamn NISC.


För ytterligare information:
Juan Vallejo, VD och Koncernchef +46 10 458 8000
Åsa Larsson, IR- och Kommunikationschef +46 70 660 7433


Detta pressmeddelande finns även att läsa på: www.securitassystems.com


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd.Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.