2012-06-01 16:57Pressmeddelande

Niscayah blir säkerhetspartner på Arlanda och Bromma

null

Niscayah blir även i fortsättningen en viktig och nära partner till Swedavia i säkerhetsarbetet på Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport. Ett nytt treårigt serviceavtal om drift av säkerhetsanläggningarna på de både flygplatserna har tecknats. 

Larm, passersystem och kameraövervakning – flygplatser är välbevakade miljöer som ständigt är i beredskap för att undvika hot och minimera risker. Det gör att kraven på driftssäkra och effektiva säkerhetsanläggningar är mycket höga.

Nu väljer statligt ägda Swedavia, som äger och driver 11 svenska flygplatser, att teckna ett nytt serviceavtal med Niscayah som säkerhetspartner på de högtrafikerade flygplatserna Arlanda och Bromma. Valet föll på Niscayah bland annat på grund av parternas tidigare goda erfarenheter av varandra. Niscayah uppfyllde också kraven på en partner med djup kunskap om säkerhet och aktuella system.

–      Vi har visat att vi är en säkerhetspartner som kan tillfredsställa Swedavias mycket höga krav på tillgänglighet och kompetens. Verksamheten på Arlanda och Bromma ställer höga krav på vår operativa verksamhet och på vår kunskap kring komplex felavhjälpning och underhåll, säger Martin Sirvell, chef för National Accounts på Niscayah, och fortsätter:

–      Detta åtagande visar även Niscayah förmåga att ansvara för stora komplexa IT-miljöer. Framöver kommer Niscayah att bli en naturlig del av Swedavias säkerhetsarbete. Vi kommer att vara en nära partner i utvecklingen av dessa två flygplatser.

Uppdraget omfattar drift och underhåll av all säkerhetsteknik på flygplatserna samt en betydande server- och applikationsdrift. Totalt handlar det om en omfattande säkerhetsanläggning, allt samordnat via en central larmplattform för respektive flygplats samt ett ledningssystem på Swedavias ledningscentraler för Arlanda. Avtalet löper på tre år, med option på ytterligare två.

– Avtalet skapar ytterligare möjligheter såväl att effektivisera vår verksamhet som att utveckla och samordna vårt säkerhetsarbete på ett tillfredsställande sätt, säger Mats Paulsson, Säkerhetschef på Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia är ett statligt ägt bolag med omkring 2500 medarbetare och omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per år.

För mer information kontakta:
Petra Skaffloth, PR och informationsansvarig Niscayah AB

telefon: 010-4588271, e-post: petra.skaffloth@niscayah.se

Niscayah är det största elektroniska säkerhetsföretaget i Europa och en av de största systemintegratörerna i USA. Med över 200 kontor i 15 länder erbjuder Niscayah fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom bank och post, handel, värme och vatten, transport och logistik samt bensinstationer.  Niscayah ägs sedan september 2011 av Stanley Black & Decker, ett av de 500 största börsnoterade aktiebolagen i USA, värt 10 miljarder dollar.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.