2009-12-07 08:00Pressmeddelande

Niscayah får utbilda ännu fler brandmän

Under 2009 arrangerade Niscayah en grundutbildning i Räddningsinsats för räddningstjänstpersonal på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Nu har MSB beställt mer från Niscayah.

-        Våra beställare och framförallt våra elever är nöjda med oss, så det känns väldigt roligt och inspirerande att få fortsätta med det här, kommenterar en påtagligt glad Hans Relefors, utbildningsarrangör på Niscayah.

Grundutbildning av deltidsbrandmän har under de senaste 20 åren genomförts av tidigare Räddningsverket, som numera är en del av MSB. Det var på direkt uppdrag från regeringen som MSB under 2009 tecknade avtal med privata företag för att få fler utbildningsaktörer.

Niscayahs grundutbildning i Räddningsinsats för räddningstjänstpersonal fortsätter i Rosersberg strax norr om Stockholm.


För ytterligare information:
Hans Relefors, ansvarig projektledare, Niscayah AB                                    010-458 75 71

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en ny myndighet som bildades den första januari i år, samtidigt som Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde.

(Källa: www.msbmyndigheten.se)


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.