2010-01-28 16:24Pressmeddelande

Niscayah håller i systematisk brandskyddsutbildning på Skaraborgs sjukhus

På Skaraborgs sjukhus med sina fyra sjukhusenheter i Skövde, Mariestad, Falköping och Lidköping sätter man patientsäkerheten först. Brandskyddet kan ses som en del av det. I Niscayahs regi utbildas all personal i brandskydd som arbetar med och i närområdet av patienter.

- Det här  kommer att öka patientsäkerheten, då personalen lär sig utrymning och hur de ska hantera risker och brandsituationer, berättar Leif Carlsson, Beredskapssamordnare på Skaraborgs sjukhus.

Även alla privata entreprenörer som har sina arbetsplatser inom de fyra sjukhusen får eller erbjuds brandskyddsutbildningen, vilken sker kontinuerligt.

Västra Götalandsregionen, som Skaraborgs sjukhus tillhör, har tecknat avtal med säkerhetsföretaget och utbildningsleverantören Niscayah, som sträcker sig fram till 2012.

För Leif Carlsson på Skaraborgs sjukhus är patientsäkerheten nummer ett och han är nöjd med att personalen får en bra utbildning för att kunna upprätthålla den:

- Jag var själv med på en av utbildningsdagarna, som var riktigt bra. Utbildningen riktar sig till just våra sjukhus och utgår ifrån vad vi har för brandskyddsutrustning och syn på det hela. Välanpassad och med en duktig utbildare, som var lättförståelig, vilket krävs om budskapen ska nå fram.

På Niscayah bekräftar man utbildningen på Skaraborgs sjukhus som lyckad:

- Deltagarnas utvärderingar av utbildningen hittills visar på mycket gott resultat, vilket gör oss väldigt nöjda och stolta, säger Johannes Näslund, brandingenjör LTH/civilingenjör i riskhantering på Niscayah.

 

För ytterligare information:
Johannes Näslund, ansvarig projektledare, Niscayah AB 010-458 75 42

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.