2009-06-01 22:09Pressmeddelande

Niscayah har byggt ut Örebro Universitets passersystem

Örebro universitets campus i Grythyttan, där bland annat Restauranghögskolan huserar, har nu fått nytt passersystem från Niscayah, vilket underlättar korthantering och in- och utpassage för studenter och personal. Sedan tidigare har universitetet passersystem från Niscayah i Örebro och Karlskoga, som nu knyts samman med det i Grythyttan.

Utbyggnaden av Örebro Universitets omfattande passersystem har gjorts för att hålla samma servicenivå på hela universitetet.

- Vi kan nu via det nya passersystemet från Niscayah styra och programmera kort centralt på distans. I Grythyttan har vi tidigare haft ett annat passersystem där man måste dela ut varje kort för sig, och det går vi nu ifrån. Nu hämtar studenterna ett blankt kort och kan sedan registrera det själva via internet. Behörigheter och information hämtas automatiskt, berättar Lars Olander, Säkerhetssamordnare på Örebro Universitet.

Lärare som arbetar i exempelvis både Örebro och Grythyttan kan nu använda samma passerkort på båda orterna, och skulle de tappa kortet kan dörrarna öppnas ändå, på distans.

Örebro Universitet har även ett integrerat system för inbrottslarm och brandlarm från Niscayah, vilket för närvarande är under utbyggnad. Vad gäller service har de ett skräddarsytt inställelseavtal med Niscayah.

- Vi har ett gott samarbete med Niscayah, som vuxit fram genom åren, säger Lars Olander, Säkerhetssamordnare på Örebro Universitet.


För ytterligare information:
Jens Molin, Affärschef Västra Svealand, Niscayah AB, 010-458 86 88.

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Bakgrundsinformation:
Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Örebro Universitet
Med ett samlat campus som ständigt växer blirbenämningen "staden i staden" alltmer självklar. Samlat på campus finner du föreläsningssalar, bibliotek, lässalar, datorsalar, caféer, restauranger och affärer. Vår äldstabyggnad daterar tillbaka till 1800-talet men majoriteten av våra lokaler är nybyggnationer. De senaste tillskotten är Bilbergska huset med natur- och teknikinriktning samt Musikhögskolan därskön musik produceras för fullt.

I denna inspirerande miljö verkar drygt 13 000 studenter och cirka 1 200 anställda, endast två kilometer från centrum medÖrebro slottoch Svartåns livfullhet.

Utanför campus bedriverviverksamhet i Grythyttan, Kopparberg och Karlskoga. (Källa: www.oru.se)


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.