2009-02-09 15:46Pressmeddelande

Niscayah hjälper Fabege att bli ledande inom fastighetssäkerhet

Niscayah AB och fastighetsbolaget Fabege AB har tecknat ett treårigt ramavtal gällande säkerhetstekniska lösningar för Fabeges fastighetsbestånd. Avtalet innebär att Niscayah ska leverera helhetslösningar vid säkerhetsinstallationer samt tillhandhålla fjärrtjänster via Niscayahs SäkerhetsCenter.

Avtalet innebär full kontroll på säkerheten för Fabeges del. Via Niscayahs SäkerhetsCenter kan Fabeges säkerhetsanläggningar övervakas och fjärrstyras. Administration av exempelvis nya passerkort sker där, liksom rapportering av status på säkerhetssystemen vid behov. Marcus Ekblom, säkerhetsansvarig på Fabege, är mycket nöjd:

-Vi får ett helhetsåtagande från Niscayahs sida och kan lägga ut hela den administrativa delen på deras SäkerhetsCenter och därav fokusera på vår kärnverksamhet. Dessutom blir detta enormt tids- och kostnadseffektivt för oss.

Vidare kommer serviceavtal att tecknas för underhåll och revision av samtliga befintliga säkerhetstekniska anläggningar som har installerats av Niscayah.

Samarbetet ska även leda till utveckling av nya fastighetslösningar som en del i processen att göra Fabege AB till den ledande aktören på fastighetsmarknaden när det gäller fastighetssäkerhet - och Niscayah AB till det självklara valet som säkerhetspartner.

För ytterligare information:
David Alvén, Platschef Fastighetsbranschen, Niscayah AB 010-458 85 98

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Fabege AB är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och fastighetsutveckling. Verksamheten är starkt koncentrerad till delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsregionen, främst Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.