2009-03-31 10:15Pressmeddelande

Niscayah hjälpte FS Data att bli säkrast i klassen

 

FS Data i Helsingborg är ett av de största webb- och serverhotellen i landet. En känslig verksamhet, där hög säkerhet är såväl en förutsättning som en konkurrensfördel. För att uppnå högsta möjliga säkerhet tog FS Data Niscayah till hjälp.
-Niscayah förstod vår verksamhet och våra säkerhetskrav, och är en stabil leverantör med stor kunskap om helhetslösningar.
Resultatet blev något av ett modernt Fort Knox.


FS Data har satsat på maximal säkerhet. Obehöriga ska inte kunna ta sig in i serverrummen, och samma resonemang gäller för brandskyddet; en brand ska inte kunna ta sig in till servrarna.

Säkerheten är inbyggd i väggarna och finns överallt. Hela anläggningen har larm- och skyddsklass 3. Bland annat är det stål och plåt i väggarna och dubbla godkända lås av klass 3 till serverrummen. Lokalerna är täckta med kameror. Det finns släckanläggning och kylanläggning, och en gigantisk dieselgenerator i ett separat rum som backup för strömförsörjningen. Det finns ingen lucka i säkerheten.


-Niscayah var med från början genom projekteringen och hela byggprocessen. Vår kontaktperson gav stöd och förde vår talan vad gällde säkerhet gentemot de andra leverantörerna. Specialistkunskapen har varit viktig hela vägen - stort beröm för det, säger Fredrik Sköld, säkerhetsansvarig på FS Data.


En sluss in
I ett mindre kundserverrum kan FS Datas kunder komma åt sina egna maskiner. Att hindra obehöriga och samtidigt hålla en hög tillgänglighet har varit en utmaning. Lösningen blev en sluss där kunderna under tidsbegränsning identifieras med kameror, fingeravtrycksläsare, kod och passerkort - och därefter släpps in.

Alla säkerhetssystem; inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm är integrerade i ett övergripande managementsystem, och fullservice på alla systemen ingår i helhetslösningen.


-Vi har insett att det inte går att vara utan service om utrustningen ska fungera över tid, säger Fredrik Sköld, säkerhetsansvarig på FS Data.För ytterligare information:
Jan-Olov Sundbergh, Niscayah Helsingborg, 010-458 81 35.


Bakgrundsinformation:
FS Data i Helsingborg är ett av de största webb- och serverhotellen i landet.

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.),är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med kunderna utvecklar företaget innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

 


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.