2009-03-09 15:54Pressmeddelande

Niscayah höjer den tekniska säkerheten på Alvenius

Stålrörstillverkaren Alvenius i Eskilstuna stärker nu sitt skalskydd rejält med hjälp av Niscayah. Passer- och inbrottsskydd uppgraderas och integreras, och fullservice på systemen ingår som en naturlig del i lösningen.

Patrik Andersson, kvalitets- och miljöchef på Alvenius Industrier berättar:

- Nu får vi integrerad passer- och inbrottssäkerhet och bättre styrning, kontroll och logg, plus att vi slipper manuell hantering, vilket underlättar mycket för oss.


För ytterligare information:
Göran Isaksson, Säljare, Niscayah AB Västerås 010-458 84 62


Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Alvenius tillverkar och levererar stålrörsystem till företag runt om i världen. Alvenius arbetar även med legotillverkning, där kombinationen logistik, svetsteknik och ytbehandling är viktiga delar. Alvenius tillhör Boxholmkoncernen sedan 1990.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.