2009-02-12 15:47Pressmeddelande

Niscayah i stort projekt med Göteborgs universitet

Göteborgs universitet driver nu ett projekt som går ut på att förenkla tillträde, boklån och kopiering för sina 50000 studenter och 5000 personal. Alla funktioner kommer att samlas i ett enda kort: GU-kortet. Säkerhetsföretaget Niscayah AB är en av samarbetsparterna i detta stora projekt.

Idag har Göteborgs universitet flera fristående system för tillträdeskontroll. Dessa ska nu bit för bit uppgraderas och slås ihop i två övergripande system, vilket innebär en väldig modernisering.

- Idag har vi sex separata system som inte hänger ihop, där man manuellt får lägga in passerkort för varje del, berättar Leif Bouvin, Säkerhetschef på Göteborgs universitet.

Framåt är det tänkt att bland annat kopieringsfunktion och biblioteksfunktion läggs in i passerkortet, vilket gör det väldigt smidigt för personal och studenter.

Vad blir bättre med den nya lösningen?

- Den stora vinsten är att vi spar en massa registreringsarbete, ökar tillgängligheten för studenter och personal och dessutom ökar kvaliten på datan i våra säkerhetssystem. Istället för att ha flera kort räcker det med ett. Det här är en frukt av en långsiktig vision som sträcker sig ganska långt tillbaka, förklarar Leif Bouvin.

- Det här ligger i tiden, säger Håkan Björkman på Niscayah AB i Göteborg, och berättar vidare att fler och fler, exempelvis Landstinget Västra Götaland håller på med liknande projekt.


För ytterligare information:
Håkan Björkman, Niscayah AB, Göteborg, 010-458 82 48.


Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Göteborgs universitet har 50 000 studenter, varav hälften är helårsstudenter och mer än 5000 anställda.Göteborgs universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa. Vi är också ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser.(Källa: www.gu.se)


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.