2009-12-16 11:22Pressmeddelande

Niscayah projekterar brandskyddet för Sveriges första inomhusvelodrom

Sveriges första inomhusvelodrom för cykling ska nu byggas i Falun och döpas till YA Arena. Det är en del av Scanias nedlagda fabrikslokaler i Falun som ska byggas om till cykel- och evenemangsarena. En satsning som är möjlig tack vare finansiering från utbildningsföretaget YrkesAkademin.

En del av den gamla industrilokalen ska byggas om till en så kallad samlingslokal för fler än 150 personer, vilket ställer mycket höga krav på brandsäkerheten. För att projektera brandskyddet har man tagit hjälp av brandskyddsexperter på Niscayah. Ansvarig projektledare på Niscayah är brand- och riskingenjör Johannes Näslund. Han berättar hur deras arbete med YA Arena går till:

- Vi går igenom hur de på bästa sätt bygger in sådant som bra utrymningssäkerhet och brandcellsindelning, och att det sker efter gällande byggtekniska krav och regler. Det är väldigt höga brandskyddskrav för samlingslokaler och på sikt vill man kunna ta in upp mot 1000 personer i den här arenan.


För ytterligare information:
Johannes Näslund, ansvarig projektledare, Niscayah AB 010-458 75 42

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.