2009-04-30 13:50Pressmeddelande

Niscayah Retail levererar säkerhet samt analystjänster till Svensk Bensinhandel

Niscayah Retail ska som säkerhetspartner till Svensk Bensinhandel och i samråd med Trygg Hansa utföra analys på de ca 1400 bensinstationer som är medlemmar i Svensk Bensinhandel.

Analysen har som syfte att tillse att den totala säkerheten både gällande verksamheten och personalen på stationen uppfyller den norm som är gemensamt framtagen av Svensk Bensinhandel, Niscayah och Trygg Hansa. Målet med analysen är att alla stationer ska certifieras som säker station.

Certifikatet innebär att stationen har en väl genomtänkt säkerhetsnivå gällande fysiskt skydd, säkerhetsmedveten personal och säkerhetstjänster.

En unik bildtjänst är också framtagen med avsikt att förebygga smitning vilket innebär att fordonsägare som tidigare ej betalat sin bensinräkning inte kan tanka sin bil igen utan att erlägga betalning. Detta sköts med automatik via en mjukvara i CCTV-systemet som följer dessa listade registreringsskyltar.

- Att få ett förtroende som Svensk Bensinhandels säkerhetspartner betyder väldigt mycket för oss, säger Hans Molin, Affärsenhetschef på Niscayah Retail.

- De unika tjänster vi skapat och vår satsning inom detta segment skapar vidare framgångar inom hela bensinhandeln i Sverige, säger Ralf Netterlid, Key Account Manager på Niscayah Retail.

För ytterligare information:
Hans Molin, Affärsenhetschef Niscayah Retail, tel: 010-458 71 22.


Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida:
www.niscayah.se.

Bakgrundsinformation:
Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Svensk Bensinhandel organiserar och företräder de bensinhandlare som är fria företagare i deras olika roller.

Svensk Bensinhandel bildades 1934 och bedriver en aktiv verksamhet där ambitionen alltid varit att hålla en hög servicegrad och att leverera ett tydligt mervärde. Årliga konferenser, mässor och kurser medför också att de har regelbundna kontakter med sina medlemmar, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra sina högt ställda ambitioner och leva upp till de krav som ställs på dem. De är idag ca 14000 medlemmar.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.