2009-02-13 15:49Pressmeddelande

Niscayah stärker säkerheten på SAKAB i Kumla

På E.ON-ägda SAKAB AB i Kumla hanteras farligt avfall och förorenad mark. En verksamhet med risker som kräver hård kontroll genom hela hanteringen. Med Niscayahs hjälp rustar man nu för framtiden med en modern och effektiv helhetsfunktion för säkerheten.

Niscayah skapar en ny, mer användarvänlig helhetslösning för att ge SAKAB ett bättre grepp om sin säkerhet. Tyngdpunkten ligger på tillträdesskydd. Information om vilka personer som befinner sig inom SAKAB:s område är viktig.

- Det är farligt avfall vi hanterar, så man kan skadas om man som obehörig kommer hit och inte vet vad som finns här inne. Det krävs hög säkerhet både för vår personal och för att hålla obehöriga utanför området, berättar Robert Sohlman, säkerhetsansvarig på SAKAB.

Service av alla system ingår som en naturlig del i deras säkerhet. Robert Sohlman på SAKAB betonar vikten av bra och snabb service:

- Snabb service är väldigt viktigt, eftersom det är viktiga delar som kan gå sönder vad gäller både tillträdesskydd och kameror. Niscayah finns lokalt och vi har ett väldigt nära samarbete. Undrar jag något eller behöver hjälp så får jag det snabbt.


För ytterligare information:
Kermith Larsson, Säljare, Niscayah AB Örebro 010-458 84 42


Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

SAKAB AB är den kompletta samarbetspartnern inom farligt avfall och förorenad mark. Med genomtänkta servicekoncept tillfredsställer vi våra kunders behov samtidigt som vi effektivt bidrar till giftfria kretslopp.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.