2010-01-15 15:02Pressmeddelande

Niscayah stärker skalskyddet hos Preemraff

Preemraff i Göteborg och Lysekil höjer nu säkerheten med hjälp av Niscayah.

- Fördelarna med att ha Niscayah som säkerhetspartner är att de är stora, har en hög servicenivå och driftsäkra system, säger Kristian Fred, säkerhetschef på Preemraff.

En analys av hotbilden resulterade i att Preem nu förbättrar skalskyddet vid sina raffinaderier. Säkerhetssystemen ska byggas ut och integreras. Niscayah levererar och integrerar systemen och Pelco, som är en "preferred partner" till Niscayah, levererar kamerorna.

- Den nya lösningen innebär en avsevärd utbyggnad och en betydligt högre säkerhet, säger Bertil Hogmalm, ansvarig säljare på Niscayah.

Bland annat kommer avancerade värmekameror med mycket omfattande räckvidd att användas i den nya lösningen. De kan bevaka allt ifrån intrång till tekniska fel, och upptäcker exempelvis värmeläckage från cisterner.

Integrationen av de båda raffinaderiernas säkerhetssystem kommer att innebära flera fördelar.
- Vi kommer tekniskt att kunna övervaka båda ställena på ett bättre sätt och på så vis optimeras även effekten av vår personella bevakning, berättar Kristian Fred på Preemraff.

För ytterligare information:
Bertil Hogmalm, ansvarig säljare, Niscayah AB 010-458 82 55

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Preem är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Totalt är raffinaderikapaciteten över 18 miljoner kubikmeter råolja vid våra två helägda raffinaderier vilket gör Preem till Nordens största raffinör. Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg är två moderna och högeffektiva raffinaderier som ligger i framkant när det gäller framställning av miljöanpassade petroleumprodukter. Preem AB har drygt 1300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.