2009-07-01 15:32Pressmeddelande

Niscayah tecknar serviceavtal med Försvarets materielverk

Nu har Försvarets materielverk, FMV, tecknat serviceavtal med Niscayah. Avtalet innebär ett helhetsåtagande för service av centrala säkerhetssystem. Ett åtagande som även innefattar service och underhåll av andra leverantörers system, utöver de från Niscayah.

 Niscayah är sedan tidigare FMV:s huvudleverantör för installation, vidmakthållande och validering av nya typsystem inom teknisk bevakning. Nu har man utöver det tecknat ett heltäckande serviceavtal.

- Vi är styrda att söka förutsättningar till en enda leverantör inom teknisk bevakning, och nu har vi fått det. Fram till idag har vi haft andra leverantörer som hanterat sina delar och Niscayah har hanterat sina, säger Philip Schwab, projektledare för program övervakningssystem på FMV, åt Försvarsmakten.

 Att man valde Niscayah var just för helhetens skull, och för att de kunde leva upp till rollen som tjänsteleverantör av teknisk bevakning, samtidigt som befintligt avtal möjliggjorde det. Det underlättar på flera sätt med en enda aktör som tar på sig att hantera helheten.

 - Unikt är att serviceavtalet även inkluderar system från andra leverantörer, vilka inte ingår i Niscayahs produktportfölj. Traditionellt sett skulle vi haft flera serviceavtal för olika system, men nu blir det ett helhetsåtagande från Niscayahs sida, så vi får ett enda telefonnummer att ringa oaktat vilket system som behöver insats, förklarar Philip Schwab.

För ytterligare information:
Per Anderberg, Ansvarig säljare, Niscayah AB 010-458 72 02

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se/


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Försvarets materielverk, FMV
FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att upphandla, driva och avveckla system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter. Vi samverkar, både nationellt och internationellt. (Källa: www.fmv.se)


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.