2009-03-19 15:57Pressmeddelande

Niscayah utbildar Umeå universitets personal

Umeå universitet har tecknat ett treårigt avtal med Niscayah FöreBygget Brandskydd. Avtalet ger universitetet tillgång till ett tiotal olika utbildningar inom första hjälpen och brandskydd för alla sina anställda. Utbildningar som ordnas efter behov.

På Umeå universitet har man valt att ha en hög nivå på sitt systematiska brandskyddsarbete, vilket man inledde 2001 med en utbildningssatsning för personalen.

- Vi har ett beslut på att alla våra anställda ska ha gått grundläggande brandskyddsutbildning. De som befinner sig på campusområdena dagligen måste veta hur de ska agera vid brand. Här har vi valt att lägga nivån väldigt högt, säger Christer Berg, Miljösamordnare/Brand på lokalförsörjnings-enheten, Umeå universitet.

Ansvaret för brandskyddet ligger på respektive enhetschef. Till sin hjälp har de utsett ett brandskyddsombud och i vissa fall en föreståndare för brandfarlig vara. Det finns cirka 50 brandskyddsombud på universitetet, vilka genomför årliga brandskydds-ronder. Brandskyddsombuden utbildas i hur de ska bete sig i sin roll, och de som arbetar med brandfarlig vara i labmiljö får en kompletterande utbildning.

- Man får betrakta brand som en stor risk i en sådan här verksamhet, och personalen är en viktig del av brandskyddet, säger Christer Berg, Miljösamordnare/Brand på lokalförsörjningsenheten, Umeå universitet.


För ytterligare information:
Thomas Janse, Områdesansvarig Norr, Niscayah FöreBygget Brandskydd, 0660-108 10 / 070-56 56 243.


Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom flera områden - många forskare tillhör världseliten. Vi är ett av landets största utbildningsuniversitet, vi erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer. Våra campus utgör en inspirerande miljö för de 4 000 anställda och 29 000 studenter som valt oss. Genom samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen är universitetet en organisation som ständigt utvecklas och förändras - tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter. (www.umu.se/om-universitetet/)


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.