2009-03-31 13:36Pressmeddelande

Niscayah utökar säkerheten hos Lärarnas Riksförbund

Niscayah har via Affärslogik fått en beställning från Lärarnas Riksförbund på ytterligare dörrmiljöer samt uppgradering av befintligt passersystem från magnetkorts- till beröringsfritt system, komplettering av inbrottslarm samt nyinstallation av drift- & miljölarm till serverrum.

Den utökade säkerheten hos Lärarnas Riksförbund medför att handhavandet för personalen blir enklare samt att säkerheten självklart höjs. Även deras underhållskostnader blir lägre med ny teknik. I deras säkerhetslösning ingår också ett miljölarm som ser till att det alltid är rätt temperatur i deras datahall.

Abbe Adler, VD på Affärslogik betonar vikten av ett samarbete mellan dem och Niscayah:

- Vi på Affärslogik är totalansvariga för projektering och ombyggnad av Lärarnas Riksförbunds fastighet. Larm och säkerhet är en väldigt viktig del i detta projekt och där kommer Niscayah in i bilden.

Skalskydd uppgraderas på varje våningsplan som en del i säkerhetslösningen samt att larm installeras i serverrummen. Glaskrossdetektor är en annan del i deras lösning.

- De säkerhetsuppgraderingar som har gjorts hos Lärarnas Riksförbund ökar tryggheten för dem, dels genom ett bättre skalskydd samt att arbetet underlättas på grund av snabbare upptäckt vid problem i serverrummen, menar Abbe Adler.

Niscayah håller i dagsläget även på att se över det mekaniska skyddet, för förbättrad utrymningssäkerhet och uppdaterat låssystem.


För ytterligare information:
Jörgen Näsman, Säljare, Niscayah AB Stockholm, 010-458 88 37.

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Bakgrundsinformation:
Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Lärarnas Riksförbund är ett renodlat yrkesförbund för lärare och studie- och yrkesvägledare. De är rikstäckande med över 300 kommunföreningar, 27 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm.

Affärslogik arbetar med att verksamhetsanpassa lokaler, både befintliga och nya.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.