2011-06-01 16:10Pressmeddelande

Niscayahs brandskydd tryggar ny järnmalmsnivå i Kiruna inför framtiden

null

I samband med att LKAB Kiruna har beslutat att bygga en ny sk huvudtransportnivå, för att trygga brytning och förädling av järnmalm i Kiruna bortåt år 2030 har Niscayah fått uppdraget att installera brandskyddet i gruvnivån. Affären tecknas som Niscayahs enskilt största brandskyddsaffär under gångna året och uppdraget sträcker sig över en femårsperiod.

 Brand i gruva kan vara en av de svåraste typerna att bekämpa. I gruvor är till exempel angreppsvägar och utrymningsvägar extremt långa vilket ställer väldigt höga krav på det automatiska brandlarmet. Detektionsförmågan ska vara hög, samtidigt ska antalet fellarm hållas till ett minimum. Anläggningen måste vara driftsäker och redundant. Vid brand eller annan fara ska personal uppmärksammas, vilket ställer höga krav på utrymningslarmet.

– Vi valde Niscayah av flera anledningar. Dels av god erfarenhet från tidigare utförda arbeten, dels att anbudet innehöll en bra teknisk lösning. Niscayah hade kreativt tagit fram väl anpassade detektorlösningar för de olika förutsättningarna som finns i Kirunagruvan. Niscayahs lösning innebär även ett bra arbetssätt för både tekniker som underhåller anläggningen och operatörer som initialt tar emot larmen, säger Kent Asterlund, projektledare på LKAB.

Brandskyddet som Niscayah har utvecklat i nära samarbete med LKAB är framtagen för att klara av att upptäcka ett tidigt brandförlopp utan att vara allt för känslig mot den tuffa miljön som finns i en gruva. Brandskyddet tillhör en ny generation av brandlarmssystem (System 512 G3) och en ny generation av managementsystem (UNISON).

– Den öppna lösningen är uppskattad bland våra kunder. Det ger dem större frihet att anpassa sina säkerhetssystem över tid och för olika delprojekt, säger Mattias Hellgren, marknadsansvarig brandskydd på Niscayah för området Lappland.

Niscayah har levererat brandskydd i flera gruvmiljöer i Kiruna och Malmberget och har genom sin lokala närvaro och mångårigt samarbete lärt känna LKAB:s specifika behov av att skydda sig i exceptionell miljö. Inför uppdraget att installera brandskyddet i den nya huvudtransportnivån har Niscayah tillsatt en särskild projektgrupp med bred kompetens inom brandskydd.

– Vi är stolta över det fortsatta samarbetet med LKAB. Det är ett tecken på att kunden känner förtroende för oss och att vi under flera decennier har lyckats leverera de funktioner som LKAB önskat. Vi har tillsammans med kunden provat fram innovativa lösningar som har visat sig fungera väldigt bra, säger Mattias Hellgren på Niscayah.

Läs mer om den nya huvudtransportnivån hos LKAB: http://www.lkabframtid.com/Kiruna/Varfor/Ny-huvudniva/

För mer information kontakta:
Petra Skaffloth, PR och informationsansvarig Niscayah AB

telefon: 010-4588271, e-post: petra.skaffloth@niscayah.se

Niscayah AB erbjuder tekniska system och tjänster för säkerhet och brandskydd. Niscayah hjälper kunder med analys, installation, driftsättning, service av utrustning, fjärrtjänster och utbildning. Niscayahs fyra larmcentraler är specialiserade på olika branscher och säkerhetsbehov.  Niscayah AB  finns på 33 orter i Sverige och är ett helägt dotterbolag till koncernmodern Niscayah Group AB(publ), som finns i 14 länder i Europa och USA. Bland tjänsterna finns kameraövervakning, inbrottsskydd, passersystem och brandskydd. Läs mer på www.niscayah.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.