2009-12-04 14:30Pressmeddelande

Niscayahs IP-larmsändare uppfyller nu högsta säkerhetsklass

NiscayahConnect, en modern och övervakad IP-larmsändare från Niscayah, har nu certifierats enligt SSF 114 larmklass 3 för inbrottslarm och enligt SBF 1421:1 för brandlarm. NiscayahConnect är sedan tidigare certifierad enligt Europastandard EN50131 och EN50136.

- Nu lever vi upp till de allra högsta kvalitetskraven på marknaden för larmöverföring av inbrotts- och brandlarm. Krav som ofta ställs från myndigheter och försäkringsbolag, säger Charles Rahal, Marknadsstrateg på Niscayah.

Den smarta tjänsten NiscayahConnect skickar krypterad larminformation via två alternativa kommunikationsvägar - en fast och en trådlös via GPRS. Inbyggd övervakning gör att eventuella sabotageförsök av larmöverföringen upptäcks snabbt. Systemet är lätt att anpassa och bygga ut, och uppdateras automatiskt var tionde sekund.

Med vilken typ av system kan man använda NiscayahConnect
- Med alla typer av inbrotts- och brandlarmssystem. Eftersom larmet kopplas till Niscayahs larmcentraler är det alltid aktivt och i funktion, berättar Charles Rahal på Niscayah.

För ytterligare information:
Charles Rahal, Marknadsstrateg, Niscayah AB 010-458 77 27

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Bakgrundsinformation:
Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.