2011-05-16 12:57Pressmeddelande

Niscayahs styrelse utvärderar erbjudandet från Securitas

Securitas AB (publ) (“Securitas”) har idag offentliggjort ett offentligt aktieerbjudande till aktieägarna i Niscayah Group AB (publ) (“Niscayah”) om att överlåta samtliga sina aktier i Niscayah till Securitas ("Erbjudandet").

Vid ett extra styrelsemöte har styrelsen i Niscayah beslutat att inrätta ett oberoende utskott, bestående av styrelseledamöterna Tomas Franzén, Eva Lindqvist och Håkan Kirstein, för att fatta de beslut som krävs med anledning av den uppkomna situationen samt för att utvärdera erbjudandet och andra potentiella erbjudanden.

Det oberoende utskottet kommer att återkomma med sin uppfattning om erbjudandet och skälen för denna uppfattning, samt ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från en oberoende expert, senast två veckor före acceptfristens utgång.

Lazard har anlitats som finansiella rådgivare och Hannes Snellman har anlitats som legala rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Franzén, Styrelseledamot i Niscayahs styrelse

Håkan Kirstein, VD, Styrelseledamot i Niscayahs styrelse

Båda kan nås via Johan Andersson Melbi, Investor Relations, +46 (0)10 458 80 23

Se nyheten hos Niscayah Group här. 

Informationen är sådan som Niscayah Group AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2011 kl. 08.20.

Niscayah Group AB (publ) är ett världsledande säkerhetsföretag specialiserat på tekniska säkerhetstjänster. Niscayah erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom segment som bank och post, detaljhandel, infrastruktur, transport och logistik och bensinstationer. Niscayah har cirka 5 100 medarbetare och har verksamhet i 14 länder i Europa samt i USA.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.