2011-05-09 10:36Pressmeddelande

Nya videoövervakningstjänster från Niscayah höjer säkerhetseffektiviteten i mindre bolag

null

Säkerhetsföretaget Niscayah lanserar en rad videoövervakningstjänster, under samlingsnamnet Niscayah Bild, för rondering, bevakning och övervakning av små och medelstora företag. Tjänsterna hjälper företag att reducera personella bevakningskostnader, minska falsklarm och snabbare kunna sätta in åtgärder vid incidenter. Niscayah Bild är en utveckling av Niscayahs kameraövervakningstjänster som bland annat har använts i skolor för att förhindra brott och skadegörelse, och är särskilt anpassat för företag som inte hinner eller kan hantera sin kameraövervakning själva.

Säkerhetsföretaget Niscayah lanserar en rad videoövervakningstjänster, under samlingsnamnet Niscayah Bild, för rondering, bevakning och övervakning av små och medelstora företag. Tjänsterna är anpassade för allt ifrån det lilla företaget som bara behöver hantera några få kameror för att kunna titta och spela in till det lite större företaget som exempelvis vill använda en kamera för rondering via Niscayahs larmcentral.

Effektivitet i övervakningen viktigt för mindre företag
Många företag som använder kameraövervakningstjänsterna vill reducera personella bevakningskostnader och säkerställa snabbare insatser när ett problem uppstår. Ett annat viktigt skäl är att minska falsklarm genom bildverifiering. Med hjälp av Niscayahs larmcentral kan kameraövervakningen ge direkta åtgärder på plats som talkommunikation och fjärrstyrd belysning.
– Idag eftersöker många en bred säkerhetslösning som genererar flera olika nyttor, som att skydda sina tillgångar, tex sin personal, lokaler, lager eller deras egna kunders behov av säkerhet. Samtidigt ska säkerheten vara kostnadseffektiv och allt enklare att använda. Därför har vi utvecklat Niscayah Bild, säger Annika Roupé, Försäljningsdirektör på Niscayah AB.

Larmcentral med kameraexpertis
I Niscayahs larmcentral finns expertis för kameratjänsterna. Där sköter man drift och administration av kameraövervakningen dygnet runt, året om. Sedan flera år tillbaka har Niscayahs larmcentral arbetat med kameraövervakningstjänster för bland andra skolor för att förhindra och minska inbrott och skadegörelse.

Modern teknik i företagets egna nätverk
Niscayahs kameraövervakning är baserad på modern teknik. Det är IP-baserade lösningar byggd på öppen standard, och med en distribuerad lösningsarkitektur. Det gör att säkerhetslösningen kan samsas i nätverket med övriga affärssystem och att bandbredden används optimalt utan att störa andra affärskritiska applikationer. Kamerorna monteras hos kunden, och nås via en krypterad länk genom kundens befintliga internetkoppling samt kopplas mot den centrala inspelningsenheten i Niscayahs larmcentral. Niscayah driftar, administrerar och övervakar inspelningsenheten och lagrar det inspelade materialet. Kunden har tillgång till bildmaterialet, såväl i realtid som inspelat.

Niscayahs kameraövervakning
Förutom larmcentralstjänsterna installerar Niscayah kameror och ger service och driftsunderhåll för kameraövervakning. Niscayah lanserade nyligen även Niscayah Video Solutions som är kameraövervakningstjänster utvecklade för detaljhandelns specifika behov. När kameraövervakningstjänsten integreras med andra säkerhetslösningar från Niscayah som t ex inbrottsskydd och passersystem, förenklas och effektiviseras kundens totala hantering av sina olika säkerhetslösningar. 

För mer information kontakta:
Petra Skaffloth, Informationsansvarig, Niscayah AB, tfn 010-458 82 71

Niscayah Sverige erbjuder tekniska system och tjänster för säkerhet och brandskydd. Niscayah hjälper kunder med analys, installation, driftsättning, service av utrustning, fjärrtjänster och utbildning. Niscayahs fyra larmcentraler är specialiserade på olika branscher och säkerhetsbehov. Niscayah AB finns på 32 orter i Sverige och är ett helägt dotterbolag till koncernmodern Niscayah Group AB (publ), som finns i 14 länder i Europa samt i USA. Bland tjänsterna finns kameraövervakning, inbrottsskydd, passersystem och brandskydd.
Läs mer på www.niscayah.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.