2016-06-13 14:04Pressmeddelande

Nytt TRYGG-Stipendium delades ut när STANLEY Security antog Angeredsutmaningen 2016

null

I fjol instiftade STANLEY Security TRYGG-stipendiet som en del av sitt arbete med ansvarsfullt företagande. I samband med TRYGG-stipendiet antog företaget för andra året i rad Angeredsutmaningen som är ett initiativ taget av Angeredsgymnasiet i syfte att skapa bryggor mellan sina elever och näringslivet. Majoriteten av eleverna på Angeredsgymnasiet har en annan språklig bakgrund än svenska och har haft mycket kort studietid i Sverige vilket gjort att deras framtids- och omvärldssyn blivit begränsad. Det finns dock mycket hopp bland eleverna och framförallt en vilja att hjälpa andra. Årets vinnare av TRYGG-stipendiet, Lara Latif, tog emot sitt pris av STANLEY Securitys marknads- och försäljningsdirektör Niclas Gustafsson under skolans studentceremoni med motivationen;

“Med sitt arbete om skolångest har Lara Latif synliggjort den psykiska ohälsa som flera elever känner i dagens skolmiljö. Genom att lyfta fram de olika strukturella orsakerna till detta ur ett elevperspektiv har hon bidragit till att skolan nu aktivt arbetar med denna fråga. Hennes hårda arbete ligger till grund för skolans nya plan för det psykosociala arbetet. Vi vill med detta stipendium tacka, stötta och ge motivation till fortsatt gott arbete.”

Att förebygga och minimera otrygghet i samhället är nyckeln i STANLEY Securitys affärsverksamhet och i detta ingår även att motarbeta segregation, utsatthet och utanförskap. Med hjälp av TRYGG-stipendiet på 10 000 kr vill STANLEY Security uppmärksamma och säga tack till ungdomar som brinner för att hjälpa andra och skapa en tryggare vardag i Angered.


Det övergripande syftet med TRYGG stipendiet är att öka möjligheter för unga människor att bland annat genom goda exempel bana väg för hållbar samhällsutveckling. Stipendiet kan även uppmärksamma innovatörer av särskilt intressanta eller betydelsefulla systemlösningar, tjänster och produkter.

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.